RUNE VALDERHAUG

Dette fremgår av en oversikt over klasseordningene som bydelsadministrasjonen i Fana har foretatt. Resultatet er at det blir større klasser ved de fleste skolene.Ifølge en prognose vil det være behov for fire nye klasser i Fana bydel. Men bydelsdirektør Nina Solberg Nygård regner likevel med at man kan spare inn en klasse ved henholdsvis Midtun og Skjold skoler.

Og i skoleåret 2002/03 blir det enda trangere om plassen. Da vil kapasitetsproblemene på ungdomstrinnet bli enda verre, ifølge Solberg Nygård.Når bydelsstyret skal diskutere klasseordningen 13. februar, er tallenes tale følgende: Elevtallet i førskole og 1. klasse øker med 35 elever. Totalt venter man en økning på knapt 100 elever i grunnskolen og 65 flere elever på ungdomstrinnet. Ved de fådelte skolene blir det et titalls flere elever. Totalt forventer man vel 5600 elever ved de 17 grunskolene i bydelen.Nygård Solbergs budskap til politikerne er at elevtallet vil øke ytterligere i årene fremover på grunn av stor byggevirksomhet i Fana bydel.

På enkelte klassetrinn vil det allerede fra høsten være helt fulle klasser. Dette kan bety at elever som normalt skal gå ved Paradis, Smørås og Ulsmåg blir henvist til naboskoler. Også ved Midttun skole er det svært trangt om plassen. Men her kan plassproblemer løses ved å overføre alle nye elever fra Vallaområdet til Kaland skole, som nå bygges ut.