Samferdselsminister Torild Skogsholm sa i ettermiddag i Oslo at hun vil gi klarsignal for å opprette såkalte sambruksfelt på strekningen med flere enn ett kjørefelt i Bergen og i Kristiansand.

Sambruksfelt betyr at dette kjørefeltet reserveres for busser, drosjer og privatbiler med to eller flere personer.

Den praktiske gjennomføringen med skilting og oppmerking er det Hordaland vegkontor som skal ta seg av. Bergens Tidende lykkes ikke i går å komme i forbindelse med noen på vegkontoret som kunne opplyse om når og hvorledes sambruksfeltet skal opprettes på nordre innfartsåre.

Fornøyde i Trondheim

Når det gjelder Bergen, har SINTEF foretatt en utredning som konkluderer med at høyre felt på nordre innfartsåre mellom Åsane senter og Norges Handelshøyskole bør benyttes som sambruksfelt.

Det vil gi best fremkommelighet for kollektivtrafikken, samtidig som ulempene for den øvrige trafikken ikke blir større enn det som kan tåles.

Samferdselsministerens klarsignal kommer etter at Trondheim har gjort forsøk med sambruksfelt siden mai i 2001.

— Da ett år var gått, var vi så fornøyde at vi bestemte oss for å fortsette, sier kollektivtrafikkoordinator Steinar Simonsen ved Statens vegvesen i Sør-Trøndeland til Bergens Tidende.

Simonsen opplyser at forsøket med sambruksfelt ble gjort over en strekning på én kilometer på E6 inn mot Trondheim fra sør.

— Vi skiltet med buss og taxi pluss et un-derskilt der det stor Også biler med minst 2 personer. Selv om den skiltete strekningen bare var på én kilometer, innrettet trafikken seg etter dette i god tid før strekningen begynte, sier Simonsen.

Færre matpakkekjørere

— Hvordan overholdt bilistene den nye inndelingen?

— Til og begynne med var det mange som forsøkte å lure seg av gårde i feil felt. Politiet drev veiledning, men måtte til slutt gripe hardere inn. Men resultatene etter ett år viser at andel privatbiler med passasjerer steg fra 28 til 33 prosent, mens andel biler med bare fører gikk ned fra ca. 71 til 66 prosent, sier Steinar Simonsen.

— For bussene var utslagene enda mer markante. Før sambruksfeltet var opprettet, var det store variasjoner i hastighet, og helt ned mot 10 kilometer i timen på det verste. I sambruksfeltet er hastigheten stabilt høy på rundt 40 kilometer i timen, opplyser Steinar Simonsen.