ý I et møte for rektorene i bydelen ble det sagt at vi må forberede oss på å kutte en halv prosent på budsjettet i høst og ytterligere to prosent til våren, sukker Gyri Skre.

Nå lurer rektor på om hun skal la være å kjøpe nye pulter eller lærebøker. Andre poster er låst for resten av året. Nye lærere fra høsten av er allerede tilsatt. Da gjenstår bare driftsbudsjettet.

ý Jeg håper bare at noen tar til fornuft. At vi voksne ikke klarer å husholdere med pengene, må ikke gå ut over den oppvoksende slekt, mener rektor ved Liland skole.

Ifølge regnskapstall for 2001 bruker bydelene i Bergen i gjennomsnitt 49.447 kroner pr. elev. Men beløpet varierer fra bydel til bydel. Mest brukes på skoleelevene i Arna, minst i Ytrebygda:

Her er listen:

Arna: 57.225

Bergenhus: 52.896

Fana: 46.846

Fyllingsdalen: 45.481

Laksevåg: 50.180

Ytrebygda: 45.101

Årstad: 52.297

Åsane: 51.636