• Hvor skal vi flytte? Det er ikke mye ledig plass rundt omkring her. Og det er på Slettebakken vi hører til, sier Jørn A. Furnes, leder i Sportsklubben Trane.

— Klubbhuset vårt er splitter nytt. Det er bygget på dugnad, og ved hjelp av STUI-midler. Her har vi garderober og utstyrsrom, og så får vi vite at bybanen skal gå tvers gjennom.

— Dette skal vi ordne. Vi flytter klubbhuset, sier prosjektleder for bybanen, Lars Chr. Stendal, til Bergens Tidende.

— Det var jo hyggelig å høre, men spørsmålet er hvor det skal flyttes hen. Hele virksomheten vår er basert på at vi får være her på Slettebakken. Vi har 400 medlemmer, og de holder til i dette området, Jørn A. Furnes.

Klubbhuset til Sportsklubben Trane på Slettebakken unngår altså å lide samme skjebne som Pastasentralen ved Bystasjonen. Selv om også klubbhuset, i likhet med Pastasentralen, ligger midt i sporet.

På de sist oppdaterte tegningene fra bybanekontoret er tomten til klubbhuset omgjort til holdeplass.

Verksted på fotballbanen?

— Og så vidt vi har oppfattet, skal vår bane tas i bruk for verksted og depot for bybanen. Hva gjør vi med det? Vi kan ikke bare flytte til andre baner andre steder i byen.

Fra Bergenshallen og sørover på Slettebakken ligger fem idrettsbaner på rekke og rad. Sportsklubben Trane bruker nr. 4.

— Det er riktig at vi vurderer å ta i bruk dette arealet på Slettebakken til verksted og depot. Men akkurat nå ser det ut til at Kronstad kan bli mer aktuelt for dette formålet, sier Stendal.

Et tredje alternativ som nevnes, er ved Statoil på Nesttun.

Bybanen slo retrett

Ved nordre enden av Tveitevannet har folk gått på barrikadene for å hindre at bybanen dukket opp fra en tunnel rett fremfor sameiet Fageråsen. Dette veivalget ville medført at banen la beslag på store deler av parkanlegget langs Tveitevannet.

Her har bybanekontoret klokelig slått retrett og funnet en løsning som en god del av beboerne også har antydet i sine merknader til planene; nemlig å la tunnelen fra Wergeland gå under Hagerups vei og komme ut i dagen bak bensinstasjonen i krysset Hagerups vei/Wilhelm Bjerknes vei.

På sin vei mot Nesttun stikker banen i tunnel gjennom Fantoftåsen, og skjærer deretter midt gjennom Fantoft studentby. Sannsynligvis et taktisk klokt valg. Derfra stikker banen i en 1,1 km lang tunnel som ender på Paradis. Denne tunnelen er den lengste på strekningen mellom Bergen sentrum og Nesttun.

MÅ FLYTTES: Sportsklubben Tranes klubbhus var ikke før ferdig bygget før bybanen ble streket opp rett over tomten. Klubbleder Jørn A. Furnes er glad for at klubbhuset blir flyttet, men han lurer på hvor de skal gjøre av det. FOTO: HELGE SUNDE