TOR LEIF PEDERSEN

KNUT STRAND (foto)

Den største og en av de eldste gjenværende hytter på Byfjellene er i særdeles dårlig forfatning. Den 200 kvadratmeter store Tranehytten i Skitnedalen ovenfor Øvre Jordalsvann på Vidden er nesten til nedfalls — tæret av tidens tann og manglende vedlikehold.

Hytten ble bygget i løpet av fire år takket være imponerende dugnadsånd blant sportsklubbens medlemmer. Da den ble åpnet i 1949, ble hytten raskt et samlende midtpunkt og møtested for ulike aktiviteter i Trane. Også mange turgåere på vei over Vidden tok omveien innom Tranehytten i tidligere tider.

Tranehytten er et imponerende byggverk utført i stein. Innleide anleggsarbeidere sprengte ut byggestein i nærheten av tomten. Klubbmedlemmer fraktet steinene på plass i trillebårer.

Materialer båret opp

Byggematerialer for øvrig ble kjørt med bil til den gamle broen i Tarlebø. Derfra ble den kjørt med hest til stemmen. Videre tok Tranemedlemmer materialene på skuldrene og bar dem opp forbi Øvre Jordalsvann og via det stupbratte Skaret til Skitnedalen. Det står respekt av den imponerende innsatsen de 30 - 40 medlemmene utførte i dette transportoppdraget.

Å få de 3500 mursteinene fra Rundemanen til Skitnedalen ble løst på en genial måte. Ett av medlemmene sto på Rundemanen og oppfordret turvandrere på vei over Vidden til å ta med seg en murstein eller to. Bare i løpet av en dag - 2. påskedag 1948 - ble det på denne måten fraktet tusen murstein til demningen ved Øvre Jordalsvann.

Dyrt vedlikehold

Tranehytten er stor og ligger utsatt til for vær og vind. Det har medført at det har krevd mye tid og penger å holde den ved like. Klubbmedlemmene har opp gjennom årene utført en betydelig dugnadsinnsats for å holde forfallet mest mulig i sjakk. Men Sportsklubben Trane med sine vel 400 medlemmer har i lang tid hatt anstrengt økonomi. Klubbens kjernevirksomhet er fotball med vekt på barn og ungdom.

Som så mange andre hytter på Byfjellene, har Tranehytten ikke lenger samme appell til bergenserne som i fordums tid. Skiutfarten til Byfjellene er ikke som den var i tiden før og like etter siste verdenskrig. Menigmann har fått egen hytte på fjellet eller ved sjøen. Bergenserne er ikke så interessert i å dra på helgetur til en hytte på Byfjellene som de var for noen tiår siden. Dessuten ligger Tranehytten litt utenfor allfarvei. Turgåere på vei over Vidden har to alternative traseer på denne strekning. Tranehytten ligger midt mellom disse traseene. Og den dårlige forfatning hytten er i, bidrar så avgjort ikke til økt interesse for å dra dit...

Har betydning

Byantikvaren har erklært Tranehytten for å være av historiefortellende betydning. Nå ser lederne i Trane at noe må gjøres for å sikre at hytten fortsatt kan være et samlingspunkt og basis for naturopplevelser på Byfjellene.

Et utvalg i klubben har fått faglig hjelp til å vurdere hva som bør gjøres for å restaurere hytten. Det viste seg at det må relativt omfattende arbeider til. Utvalget konkluderte ved årsskiftet med at restaureringen vil komme på 440.000 kroner. Dette har sportsklubben ikke økonomi til å betale.

Ber om hjelp

I mai i år ble det stiftet en frittstående forening som har inngått en 10 års kontrakt med klubben om leie av Tranehytten. Foreningen Tranehyttens Venner har som formål å stå for drift og vedlikehold av hytten i den hensikt å fremme turgåing, idrettslige aktiviteter og naturopplevelser på Byfjellene med Tranehytten som basis og samlingspunkt.

Klubben henstiller nå til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner om å medvirke til at Tranehytten blir restaurert. Det kan skje i form av økonomisk støtte, sponsing eller som forskudd på fra ett og inntil ti års medlemskap med kr. 1000 pr. år. Til nå er det tegnet slike medlemskap for 80.000 kroner. Sportsklubben har tegnet gruppemedlemskap for 100.000 kroner. Klubbens støtteorganisasjoner vil bidra med 40.000 kroner. Gjenstående kapitalbehov er altså 220.000 kroner. Mer om prosjektet finner man på Internett på adressen www.sktrane.no.

<b>VØLING:</b> Vinduer, tak og vegger trenger restaurering.
<b>STORSTUEN:</b> Kåre og Sverre Selheim i den store stuen i Tranehytten.
<b>TRANEHYTTEN:</b> To veteraner i Sportsklubben Trane - fra venstre Kåre og Sverre Selheim - håper det skal bli mulig å skaffe penger til en sårt tiltrengt opprustning av Tranehytten.