— Vi er både fornøyde og ikke fornøyde, sier seniorforsker Ove Skilbrei ved Havforskningsinstituttet.

I slutten av september lot havforskerne 1000 merkede laks rømme fra to oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden De første dagene etter rømningen skulle forskerne forsøke å hente opp laksen med en nyutviklet trål.

Ned i dypet

— Det ble ingen suksess. Noe av årsaken kan være at laksen svømmer så tett opp til land at det ikke er mulig å fange den med trål, sier Skilbrei.

Selv om trålingen var mislykket, så betyr det ikke at forsøket er mislykket. Forskerne fra Havforskningsinstituttet ønsker også å finne ut hvor effektivt det ekstraordinære fisket etter rømt oppdrettsfisk er, som ble åpnet opp 1. oktober.

— Foreløpig er 30 prosent av den rømte laksen tatt opp. Det er positivt. Jeg tror prosenten vil øke for det kommer daglig inn merker.

Skilbrei oppfordrer alle som tar opp merket fisk, om å sende merkene til Havforskningsinstituttet. Særlig er han opptatt av at også merker funnet utenfor Hardangerfjorden sendes inn. Fisken kan de beholde. Merkedusøren er 100 kroner. For de akustiske merkene er dusøren 500 kroner.

Fritidsfiskerne

Gjenfisket av den rømte fisken i Hardangerfjorden er meget høyt, sammenliknet med større rømninger i Norge.

— Foreløpig er fangstene mest konsentrert til de midtre områdene av Hardangerfjorden. Bare fem lakser er så langt fanget utenfor Hardangerfjorden.

— Hvem er det som fanger fisken?

— Gjenfangsten gjøres av fritidsfiskere i all hovedsak på garn. Jeg kan for kuriositetens skyld nevne at en laks er fanget på et bunngarn på 80 meter.

Det er også fanget laks på stang utenfor kraftverk og andre steder der det er strøm. Forskerne har også observert noen merkede laks i vassdrag.

Alle dør ikke

Omtale av et rømningsforsøk i Altafjorden har skapt det inntrykket at oppdrettslaksen svømmer ut i havet og dør. Skilbrei, som sto bak forsøket, vil gjerne nyansere det bildet.

— Selv om bare et par promiller av laksen overlever etter en stor rømming og går opp lakseelver, er det vitenskapelig bekymring for at denne fisken kan gjøre meget stor skade på den stedlige laksestammen, sier han.

Ved de største rømningen fra norske oppdrettsanlegg har nærmere en halv million laks gått tapt. To promiller utgjør 1000 laks.

— I enkelte lakseelver teller den gytende laksen kanskje 100 individer. Da sier det seg selv at rømningene er et problem uansett, sier Ove Skilbrei.

Det forskerne frykter er at laksen skal ødelegge gytegropene til den ville laksen, eller at laksen selv gyter. Det kan i verste fall ødelegge de stedlige laksestammene.

MERKET: Slik var laksen som ble sluppet fra et oppdrettsanlegg ved Varaldsøy merket. Havforskningsinstituttet vil gjerne ha tilsendt merker dersom noen fisker merket laks.