Ulykken skjedde i Lonevåg. Traktoren havnet utfor veien og veltet. Mannen pådro seg lettere skader.

Det er uklart hva som gjorde at sjåføren kjørte ut av veien.