Lang vei til busstoppet gjør at mange elever og beboere i området rundt Laksevåg videregående skole tar turen mellom gravstøttene på Gravdalspollen Kirkegård. Nå lover vegvesenet løsning på problemet.

— Jeg synes det er trist at gravplassen blir brukt som snarvei. Om våren blir det helt gjørmete mellom gravene her, sier Berit Skjelfjord.

Hun og mannen Trond bor i nærheten, og besøker ofte kirkegården der flere av deres nærmeste er begravde.

— For å gå den raskeste veien til bussen har noen revet ned deler av gjerdet som går rundt kirkegården, sier Skjelfjord.

Skjelfjord viser frem åpningen i gjerdet og flere forskjellige stier som går over gravene. Hun forteller at gjerdet ble reparert for et par uker siden.

— Det kunne de bare ha spart seg, for nå er gjerdet revet ned igjen, sier hun.

Bjarne Lien, utbyggingssjef i Bergen Kirkelige Fellesråd, hadde kontakt med Skjelfjord i 2011.

— Utover det å reparere gjerder for å prøve å hindre folk i gå over gravplassen er det ikke så mye annet vi kan gjøre, sier han.

Nå kommer løsningen

— Vi ser at det er et problem med både beboere i området og elever som tar veien over gravplassen, eller går i grøftekanten langs veien utenfor. I dag tar nemlig den lovlige veien til busstoppet betydelig lengre tid, sier Jens Petter Storheim, rektor ved Laksevåg Videregående Skole.

Han forteller at de har vært i dialog med Statens vegvesen.

— Vi var på befaring med vegvesenet i 2010 for å se på mulige løsninger, sier han.

En av løsningene som ble diskutert var et fortau langs veien utenfor kirkegården. Berit Skjelfjord mener også at et fortau langs veien ved gravplassen kan være en god løsning.

Nå er vegvesenets planer for området klare, og Skjelfjord får det hun ønsket seg.

— Det skal etableres fortau langs veien, og en trapp ned mot bussholdeplassen. Fortauet og fotgjengeroverfelt blir universelt utformet, sier Per-Henrik Justad i Statens vegvesen.

Prosjektet skal legges ut på anbud før påske, og Justad håper arbeidet kan komme i gang rett før sommeren.

— Det er vanskelig å si når det kommer til å være ferdig, men omtrent ett år etter byggestart er nok ikke et helt dumt estimat, sier Justad.

Rektor Storheim ser nå frem til at planene skal bli realisert.

— Dette høres veldig bra ut, sier han.

Fare for sikkerhet

— Jeg har egentlig ikke lagt merke til at elever går over gravplassen, sier elevrådsleder på Laksevåg, Petter Bolstad,

Han har imidlertid sett at mange elever bruker å gå i grøften langs veien med gravplassen, som Storheim også opplyser om.

— Dette kan jo være en fare for elevenes sikkerhet, sier Bolstad.

Elevrådslederen har inntrykk av et en god del av elevene synes at et fortau langs veien med en trapp ned til busstoppet kan være en bra løsning.

Forståelse for elevene

Berit Skjelfjord har full forståelse for at elevene velger veien over kirkegården til busstoppet.

— Når den lovlige veien er en sånn omvei skjønner jeg selvfølgelig at elevene vil ta den veien som går raskest, sier hun.

Hun har snakket med flere av elevene som bruker snarveien.

— De sier selv at de ikke liker å gå over gravplassen, men at det bare blir sånn når det er den korteste veien.

Nå er Skjelfjord glad for at det endelig kommer et fortau elevene kan bruke i stedet.

— Det er kjempefint og veldig positivt at vegvesenet har funnet en løsning, sier hun.

Synspunkter? Si din mening her.

OPPGITT: Berit Skjelfjord og hunden Tanja viser frem stiene over kirkegården. - Det er trist at gravplassen skal forfalle og brukes som skolevei, sier hun.