Bjørg Tørresdal er KrF-representant fra Rogaland og spiller en sentral rolle i samband med den forestående regionreformen. Som saksordfører for første etappe — som omfatter overføring av en lang rekke statlige oppgaver til regionene - mente hun at det var uforsvarlig å gjøre seg ferdig med denne saken innen 17. april, slik fristen var.

Hun mente at kommunalkomiteen behøvde to uker ekstra, og argumenterte derfor sterkt for at man burde vente til 4. mai med av avgi innstilling. Dermed ville det fortsatt være realistisk å behandle regionmeldingen 10. mai i stortingssalen.

Men resten av komiteen ville det annerledes. De ville heller sette inn et ekstra gear. Dermed sa hun takk for seg, noe som knapt har hendt før i Stortingets historie.

- Måtte sette foten ned

Tørresdal nevner at tidsnøden som har oppstått må regjeringspartiene selv bære ansvaret for, og hun begrunner det slik:

— Det har vært samtaler mellom KrF og regjeringspartiene for å komme til enighet på en rekke punkter. Men disse samtalene har ikke ført frem, og regjeringspartiene har på sin side bedt om mer tid. Nettopp derfor forundrer det meg at de ikke er mer imøtekommende overfor meg som saksordfører, sier hun.

— Etter å ha blitt nedstemt på denne måten i komiteen, måtte jeg bare sette foten ned og overlate ansvaret til andre. Dermed overtok komiteens leder, Tore Hagebakken (A) fra Oppland arbeidet med å føre saken i havn. Men det var ikke noen impulshandling. Jeg rådførte meg med ledelsen i KrFs stortingsgruppe, sier Tørresdal til BT.

— Enkelte vil kanskje mistenke deg for furting over ikke å få det som du ville?

— Nei nei, det er mer alvorlig enn som så. Men jeg er overrasket over at jeg ikke fikk den forlengede fristen jeg ba om, sier hun.

Utsetter besøk

Tore Hagebakken sier i en kommentar at det var ikke bare de tre regjeringspartiene som ville holde fast på den fristen som er satt. Også opposisjonspartiene, med unntak av KrF, mente det samme. Ikke minst hensynet til kommunenes videre planlegging tilsa at ikke fremdriften ble forsinket.

Han mener likevel at det var leit at Tørresdal valgte å trekke seg. Men for resten av kommunalkomiteen var det svært viktig å holde tidsplanen, slik at den endelige oppgavefordelingen mellom staten og de nye regionene kan bli avgjort før sommerferien, etter den tidsplanen Stortinget har trukket opp.

Hagebakken opplyser at komunalkomiteen utsetter et planlagt besøk i Rogaland for å få tilstrekkelig tid til arbeidet med forvaltningsreformen, som den offisielt heter.

FOTEN NED: Jeg måtte bare sette foten ned og overlate ansvaret til andre, sierKrF-politikeren Bjørg Tørresdal. ARKIVFOTO: EINAR SOLVOLL, AFTENPOSTEN
Solvoll, Einar