• Det ble helt umulig for meg å ivareta Ramslands interesser, sier advokat Harald Stabell.

DAG IDAR TRYGGESTAD

GARD STEIRO

I går trakk Stabell seg som forsvarer for den drapstiltalte marineoffiseren. Gulating lagmannsrett har nå gitt oppdraget til bergensadvokaten Kaj Wigum.

— Som en av de faste forsvarerne i lagmannsretten er jeg oppnevnt som Trond Ramslands forsvarer. Dermed er jeg også pålagt å møte i retten, sier Wigum til Bergens Tidende.

Rwanda

Trond Ramsland ble i Bergen tingrett dømt til 21 års fengsel for forsettlig drap sin eks-kone. I et brev til lagmannsretten varslet Ramsland at han fra nå av ville være sin egen forsvarer. Stabell ba seg da fritatt fra vervet.

Det godtok ikke domstolen. Man skal ha forsvarer, slo dommerne fast. Om Stabell ikke møtte, risikerte han rettergangsbot. I går lot de likevel Stabell slippe.

— Bakgrunnen var at Ramsland har kritisert meg i flere brev, sier Stabell.

I brevene, som ble fakset til lagmannsretten og flere avisredaksjoner, skriver Ramsland at Stabell var dårlig forberedt fordi han var i Rwanda før rettssaken.

— Det er umulig for meg å forsvare meg mot slike personangrep. Jeg fryktet «krigen» mot meg ville fortsette inn i rettssalen. Det ville ikke tjene Ramslands sak.

Bare ni dager

Kaj Wigum blir den tredje forsvarsadvokaten som involveres i saken. Tidligere har også Brynjar Meling blitt veiet og funnet for lett av Ramsland.

Wigum har vært forsvarer i en rekke drapssaker, blant annet forsvarte han en av de tiltalte i den såkalte Åsane-saken. Han ønsker å si minst mulig om sin nye oppgave.

— Jeg møter i retten som hans forsvarer. Det er alt jeg vil si nå, sier Wigum.

Situasjonen retten og aktørene nå er kommet i, er svært spesiell. Det er bare ni dager til ankesaken skal starte. Det er kort tid for en advokat som skal sette seg inn i en relativt omfattende saksmengde.

Lagmannsretten mener likevel at saken skal gå som normalt.

— Jeg ser ingen grunn til at saken ikke skal gå som planlagt. Ny forsvarer er på plass og han har nå tilstrekkelig tid til å sette seg inn i saken, sier sakens administrator, lagdommer Jon Atle Njøsen, i Gulating lagmannsrett.

INNE: Kaj Wigum overtar saken.
UTE: Harald Stabell trekker seg.<br/> ARKIVFOTO: SCANPIX<p/>