Saken er lagt på is fordi bystyret skåner bydelene fra så store innsparinger.

Det var kruttsterk medisin bydelsdirektøren opprinnelig skev ut: To skoler skulle vekk. Færre aldershjemsplasser. Tiltakene skulle spare over 8 millioner kroner på 2003-budsjettet.