Gjentatte ganger kjørte den nederlandske vogntogsjåføren så fort at førerkortet ville ha blitt beslaglagt, hadde han vært norsk.

I stedet ble en bot på 40.000 kroner nå straffen.

Ifølge politiet har den nederlandske sjåføren ved mange anledninger blitt avfotografert av fotobokser i politidistriktene Haugaland og Sunnhordland samt Rogaland, i hastigheter som hver for seg ville ha kvalifisert til førerkortbeslag.

Politiet huket torsdag tak i mannen etter at han kom til Norge med vogntoget sitt med ferje fra Danmark, etter lengre tids samarbeid mellom politiet, utrykningspolitiet og tollvesenet.

Føreren vedtok på stedet en bot på 40.000 kroner. I tillegg har han fått kjøreforbud i Norge i fem år. Nederlandske myndigheter vil bli orientert om saken.