De seks var på vei fra toppen til Middagsdalen da de kom for langt til høyre. Kåre Telnes rente først. Han var godt kjent og de andre fulgte etter. Men Telnes fôr utfor og ble hengende på en knaus. Der var han hjelpeløpst vitne til at de øvrige styrte utfor et 300 meters stup.

Den siste i følget falt også 300 meter, men traff bare snø og overlevde med mindre skader.

Varderekken over Gullfjellet går et stykke fra det høyeste punktet der stupet begynner. Likevel går folk flest bort til toppvarden. Derfra er det bare et par meter før stupet begynner. Etter ulykken ble det satt opp et høyt metallgjerde ved toppen. Det ble etterhånden brutt ned av storm, is og snø. For noen år siden ble det erstattet med et nytt gjerde, men også det har vansker med å holde mot naturkreftene.