Ulykken skjedde i Vabakken ved inkjørselen til Leirvik i 14-tiden.

Det er ingen personskader, men køene ble lange i og med at ulykken skjedde midt i rushet, opplyser lensmannskontoret.