Personene er tilsynelatende lettere skadd og er blitt sendt til Haukeland universitetssykehus.