En bilist måtte gjøre en unnamanøver for å unngå å kjøre på en buss som var på vei ut fra et busstopp. Bilisten kom i skade for å kjøre på en annen bil.

Ingen skal ha blitt alvorlig skadd i uhellet rett nord for tunnelens nordgående løp, ifølge politiet.

Mange bilister ble stående i tunnelen i over én time mens oppryddingsarbeidet etter uhellet pågikk. Flere bilister skal ha fått motorstopp, noe som skal ha bidratt til at køen vedvarte.

Uhellet ble meldt klokken 17.47.