Et utvalg i Statens Vegvesen region vest har foreslått en rekke tiltak for å effektivisere og rasjonalisere driften. Regionen er pålagt å nedbemanne fra 900 til 720 årsverk innen januar 2006.

— Et av forslagene er å legge ned Nordhordland trafikkstasjon, bekrefter regionsveisjef Ole Christian Torpp.

«En nedleggelse av denne stasjonen vil ikke gi store konsekvenser for publikumsservicen, da den ikke ligger langt fra stasjonen i Bergen,» skriver utvalget.

Torpp understreker at det er langt frem til et vedtak. Saken skal nå utredes og drøftes med de tillitsvalgte, før et endelig vedtak blir fattet i februar eller mars.

Oppkjøring i Bergen

Trafikkstasjonen i Knarvik er underlagt Bergen trafikkstasjon, og betjener et kundegrunnlag på rundt 50.000 personer i hele Nordhordland, deler av Åsane, samt Gulen og Høyanger sør. Hvis stasjonen blir lagt ned, vil konsekvensen bli at alle nordhordlendinger må til Bergen for å ta førerprøven, eller omregistrere og kontrollere biler. Dette vil medføre flere timers reisetid for folk som bor Fedje og nord for Masfjorden. Mulighetene for teknisk kontroll av kjøretøyer på E39 blir også kraftig redusert.

— Det vil være et stort tap for regionen om trafikkstasjonen legges ned, og lite effektivt for veietaten. Vi distanserer oss jo i så fall fra veinettet vi skal drifte og vedlikeholde, sier Solfrid Kvamme ved Nordhordland trafikkstasjon.

Vil kjempe

De ansatte fikk beskjeden av distriktsveisjef Olav Finne på et allmøte mandag. Reaksjonene uteble ikke. Ingen av de elleve ansatte, hvorav åtte bor i Nordhordland, ønsker å skifte arbeidssted.

— Vi akter å brette opp ermene og kjempe for å beholde trafikkstasjonen, for vi mener at utvalget har tatt en beslutning på feil grunnlag. Vi har godt håp om at ledelsen skal få et annet syn på spørsmålet om nedleggelse innen februar, sier avdelingsingeniør Svein D. Viken.

Utvalget begrunner nedleggelsesforslaget med at det er store driftskostnader ved å sitte med bygg både i Bergen og Nordhordland.

-Dessuten er det jo dobbel administrasjon, sier Torpp.

Det siste er et argument som møter hoderisting hos de ansatte.

— Siden 2001 har stasjonen vært drevet uten noen ledelse i Knarvik. Alle vi her er underlagt fire forskjellig sjefer i Bergen. Dermed har vi ikke noen egen administrasjon her ute, sier Viken.

Frykter de må slutte

Selv om Knarvik trafikkstasjon skulle bli lagt ned neste år, forsikrer regionsjefen at ingen av de ansatte vil bli sagt opp - i denne omgang.

— Alle de ansatte tilhører formelt trafikkstasjonen i Bergen, og kan få videreføre sitt arbeid der, sier Ole Christian Torpp, og legger til:

— Men hele etaten er jo i en nedbemanningsprosess.

En slik ordlyd virker ikke beroligende på de ansatte i Knarvik. Flere av dem gir overfor BT uttrykk for at de frykter for arbeidsplassene sine

— Ingen av oss blir oppsagt nå, men vi ryker vel i neste omgang, sier en av de ansatte. Flere av dem antyder at reisetiden og reisekostnadene gjør at de ikke får noe annet valg enn å finne seg en annen jobb.

— Mange her har barn som skal leveres og hentes i barnehager og på skoler. Da blir det uholdbart med tre kvarters lenger reisetid, sier Viken.

VIL KJEMPE: Svein D. Viken, Martha Skarsbø og Solfrid Kvamme ønsker å jobbe i Knarvik også i fremtiden. - Det betyr mye for regionen at vi har en egen trafikkstasjon her, slik at folk slipper å dra helt til Bergen, sier de. <br/> FOTO: ROY HILMAR SVENDSEN