Hver uke blir mellom tre og fire nordmenn skadet i trafikkulykker i utlandet.

Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring mener myndighetene bør gjøre mer for å få oversikt over antallet.

Det gikk bra med Karina Ekerhovd, som studerte idrett og kristendom i Michigan i USA.

Hun var passasjer i en bil som stoppet i et lyskryss i en i en by i Midtvesten 22. november i fjor. Bilen hun satt i ble påkjørt fra siden.

Det satt fire norske og en amerikansk student i bilen. Karina Ekerhovd, som er fra Ågotnes i Fjell, fikk to brudd i hoftene, brudd i halebenet og brudd i ribbenene. Like før jul kom hun hjem til familien.

To av de andre fikk mer alvorlige skader, men det går bra med dem også.

Mangler oversikt

En beregning fra Europeiske Reiseforsikring viser at reiseforsikringsselskapene i løpet av 2012 kommer til å få innrapportert 175 trafikkulykker fra utlandet.

Antallet dødsulykker av disse lar seg ikke påvise.

Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg mener at dette tallet er høyt.

— Det viser at antall nordmenn som blir skadet eller omkommer i trafikken i utlandet utgjør en betydelig andel av nordmenn som er utsatt for trafikkulykker totalt, sier Sandberg.

Hun sier vi må unngå at reisende tar fri fra generelt gode norske vaner når det gjelder bruk av sikkerhetsutstyr og rusfri kjøring.

— Trygg Trafikk mener myndighetene i større grad bør ha en oversikt over omfanget av trafikkulykker der nordmenn mister livet eller blir alvorlig skadet.

De mener det er viktig for å vite omfanget, og få mer kunnskap om hvilke aldersgrupper som rammes, i hvilke områder, og hva slags ulykker det dreier seg om – for å kunne forebygge trafikkulykker på ferie og reise.

— Når vi i dag kun har tall fra forsikringsselskapene som indikasjon, vet vi ikke noe om hvor mange som rammes av ulykker – uten å ha reiseforsikring.

Beklagelig

Både Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring krever bedre oversikt over nordmenn som blir drept i trafikken i utlandet. Selv om norske utenriksstasjoner i dag fører lokale statistikker, finnes ingen totaloversikt.

Tallet på 175 trafikkulykker er et anslag, basert på forsikringsselskapets egne saker. Fellesnevner i disse sakene er at det foreligger en reiseforsikring.

— Det er sterkt beklagelig at det ikke finnes noen offisiell statistikk eller oversikt, mener direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Dypt tragiske trafikksaker

Bare Europeiske Reiseforsikring anslår at selskapet alene vil få innmeldt rundt 70 trafikkulykker fra utlandet i løpet av 2012.

– Mange av trafikkskadene vi får innmeldt er dypt tragiske, fastslår Harald S. Hollerud, direktør i Europeiske Reiseforsikring.

Han forteller at dette handler om alt fra nordmenn som blir kjørt ned mens de krysser et fotgjengerfelt til nordmenn som blir drept eller skadet i bilulykker og motorsykkelulykker.

Kunnskap for å kunne forebygge

Forsikringsselskapene synes det er rart at myndighetene ikke er mer opptatt av å se hvor mange trafikkulykker som skjer i utlandet.

— I Norge har vi høye, nasjonale ambisjoner knyttet til å redusere ulykker i trafikken. Dersom dødsulykker i trafikken i utlandet tilsvarer 15 prosent av dødsulykkene i Norge, er dette et betydelig problem vi bør skaffe bedre kunnskap om for å kunne forebygge, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg.

Fører lokale statistikker

Ifølge Utenriksdepartementet fører utenriksstasjonene kun årlig statistikk over hvor mange norske borgere som mister livet i de respektive land, som de har ansvar for å følge. Nøyaktig hvor mange som omkommer i hvilke type ulykker, og alder, føres det derimot ingen totalstatistikk på.