I høst håper kommunen å kunne lyse ut en idékonkurranse for fremtidens Danmarks plass. Men å få trafikken i tunnel er ikke en forutsetning for de planene som skal komme frem der.

— Nei, vi må se på ulike alternativer både på kort og lang sikt. Å få bygget en tunnel er veldig komplisert, og krever hjelp fra staten. Jeg er redd det fort kan ta 20 år før det store grepet er gjort, sier Iversen, som er byråd for miljø og byutvikling.

Hun mener likevel at det kan gjøres mye med området mens man venter på tunnel.

— Når Bybanen står klar blir det frigjort en god del arealer. Ikke minst vil butikkene i området få nye og bredere fortau som gjør at de kan henvende seg ut mot gaten på en helt annen måte, sier hun.

Et mål med idékonkurransen vil dessuten være å bedre forholdene for fotgjengere og syklister. En gangtrasé ned mot Solheimsviken er blant planene.

Rolf Enger leder aksjonen Ren Luft Danmarks plass. Han har ikke særlig tro på at aksjonens navn vil bli oppfylt de nærmeste årene.

— Det ser dystert ut. Alle prognoser viser at trafikken bare vil fortsette å øke, og det finnes ikke noen vilje til å begrense den. I tillegg er det store utbyggingsplaner i området, noe som vil føre til enda større trafikk. Det planlagte kongresshotellet i Solheimsviken vil dessuten stanse luftgjennomstrømmingen fra sjøen, sier Enger.

Rolf Rasmussen, som leder Ny-Krohnborg velforening, er mer optimistisk. Han husker hvordan det en gang var i strøket

— Min far drev forretning ved Forum. Da var det moderat trafikk og et yrende liv. Jeg tror det kan bli sånn igjen, og at vi skal klare å få vekk gjennomgangstrafikken, sier han.