Det er konsekvensen av en dom i Oslo tingrett, avsagt i dag.

— Jeg er glad for resultatet, sier advokat Tom Sørum.

Han representerte Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) i gruppesøksmålet mot staten.

Blakk gjerningsmann

Hundrevis av ofre for grovt uaktsomme sjåfører har ikke fått oppreisningserstatningen de har krav på fra gjerningsmannen. En vanlig årsak er rett og slett at gjerningsmannen ikke har råd.

Staten har tidligere gått med på å betale ofrene slik manglende oppreisning. Men: Ordningen har bare omfattet ulykker etter år 2000.

Den ferske dommen fra Oslo tingrett slår nå fast at statens ansvar strekker seg lenger: Staten må betale uoppgjorte oppreisningskrav for ulykker som har skjedd fra og med 12. februar 1995. Datoen henger sammen med en trafikkulykke i Portugal som førte til en viktig prinsippdom i EU-domstolen.

Gruppen som stilte i retten i Oslo omfattet kun syv ulykkesofre. Advokat Sørum regner likevel med at dommen er godt nytt for andre trafikkofre som sliter med å få pengene sine fra blakke gjerningsmenn.

— Trafikkofre som har fått dom for oppreisning i den aktuelle perioden, vil jeg anta får penger fra staten. Selv om de formelt ikke har vært med i gruppesøksmålet, sier Sørum.

Sørum har ingen sikre tall for hvor mange ulykkesofre som nå kan få krav på statlig erstatning.

— Men til den nåværende statlige erstatningsordningen er det kommet inn 500–600 krav om erstatning. Det viser jo at det er mange der ute med denne typen krav, sier LTNs advokat.

Så langt har erstatningsordningen kostet staten cirka 17 millioner kroner. Den høyeste utbetalte erstatningssummen er 400.000 kroner, mens den laveste er 10.000 kroner.

«Samme situasjon»

Statens advokat, Fanny Platou Amble hos Riksadvokaten, sa før rettssaken til BT:

— Som utgangspunkt vi en eventuelt fellende dom mot staten bli gjeldende også for personer som ikke er med i gruppesøksmålet, men som er i samme situasjon som gruppedeltakerne. Hvem som er i samme situasjon, må baseres på konkrete vurderinger av den enkelte sak.

— Umiddelbart er det vanskelig å forstå begrunnelsen som tingretten gir. Vi vil studere dommen nærmere i forbindelse med at vi vurderer ankespørsmålet, sier Platou Amble til bt.no i dag.