MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.noHavner du på legevakten eller på akuttmottaket på Haukeland etter en trafikkulykke, skal du nå få tilbud om psykologisk hjelp.I første omgang er det snakk om et prøveprosjekt som vil vare frem til desember 2002. 120 trafikkskadde skal undersøkes.Amerikanske undersøkelser viser at 20 til 30 prosent av alle som har vært innblandet i en trafikkulykke, får psykiske ettervirkninger. Noen opplever uro og søvnløshet fordi de stadig gjenopplever det som skjedde. Andre får angst for å ferdes i trafikken.— Vi tror andelen som får psykiske senskader vil gå ned dersom de som har vært innblandet i en ulykke får snakke om opplevelsen etterpå, og får råd om hvordan de kan mestre et eventuelt ubehag, sier prosjektleder Unni Marie Heltne.Det er frivillig å delta i prosjektet. Halvparten av dem som melder seg vil få tilbud om en samtale så raskt som mulig etter ulykken. Den andre halvparten vil bli bedt om å fylle ut et spørreskjema. Utvelgelsen er tilfeldig. - På den måten vil vi undersøke om hjelpen vi gir har noe for seg, sier Heltne. Det er bare de med lettere skader, de som blir utskrevet umiddelbart, som får tilbud om å delta i undersøkelsen.- De får i dag ingen oppfølging. De som blir alvorlig skadet, legges inn og får ofte oppfølging på sykehuset, hevder Heltne.Hun trekker frem at amerikanske undersøkelser viser at blant personer som får vedvarende psykiske problemer etter en trafikkulykke, må rundt halvparten ha hjelp for å komme over disse.I fjor var det 8321 trafikkulykker med personskader i Norge. 11.463 personer ble skadd. 340 ble drept på norske veier.I Hordaland fylke ble 18 personer drept i trafikken i fjor, og 906 personer skadd. I alt var det 647 trafikkulykker.

Les også: - Legene lapper deg sammen, men ...

ATTFØRING: For syv år siden ble Alf Pedersen utsatt for en trafikkulykke. I dag går han på attføring. -Jeg har aldri fått tilbud om psykisk hjelp, sier han.