Eller hvordan ordne det slik at trafikkstrømmen over Danmarksplass reduseres fra 50 000 biler i dag til vel 20 000 biler om 10 år, i stedet for å øke til 70 000.

For ingen innbiller seg at trafikkstrømmen over Danmarksplass vil tørke helt inn.

Dette temaet var oppe til debatt på et åpent møte i Landmark-salen ved Smålungeren for noen dager siden. Svaret på utfordringen er naturligvis tunnel, og distriktsvegsjef Olav Finne brakte med seg en idéskisse som viser hvordan veivesenet tenker seg at nye Danmarksplass kan utformes.

Tunnel ved Forum

— Vi tenker oss en tunnel helt fra området ved Fjøsanger. Den går i bue inn under Løvstakken og kommer opp i dagen på Danmarksplass omtrent på høyde med Forum eller kanskje enda litt lenger nord hvis det er mulig, forklarer Olav Finne.

Tunnelen er naturligvis tenkt bygget i to rør med to felt i hver retning.

— Vi regner med at tunnelen, når den står ferdig kanskje om 10 år eller så, vil få en trafikk på 45 000 biler pr. dag. Det vil bety en stor avlastning for Fjøsangerveien, der trafikken er oppe i 34 000 biler for dagen etter åpningen av Midtun-Hop-linjen. Med tunnelen på plass vil trafikken i Fjøsangerveien synke til 18 000 biler for dagen, sier Finne.

Høyere standard

Byrådsleder i Årstad, Borghild Lieng, Ap, understreket hvor viktig det var å gi Danmarksplass tilbake til fotgjengerne. Nettopp trafikksanering på Danmarksplass er en svært viktig del av arbeidet med å løfte bydelen som omfatter Solheimsviken og Løvstakksiden opp til en standard som kan sammenliknes med byen for øvrig. I dag er bydelen preget av en opphoping av sosiale problemer, og mange flytter ut.

— I årene som kommer tar vi sikte på at mange flere mennesker vil bo tett inntil Danmarksplass. Da er det viktig at tunnelen med de store trafikkmassene blir plassert lengst mulig mot nord opp mot broen, sier Borghild Lieng.

— Det viktigste for oss å få avklart på kort sikt, er hvordan den tekniske løsningen på Danmarksplass kan forenes med plasseringen av bybanen. Banen vil jo komme om få år, og være et fast element som vi bare må forholde oss til. En kommunedelplan for vegløsningen tar vi ikte på å legge frem til politisk behandling i 2004, sier Finne.

I det blå

Når det gjelder tidsperspektiv og finansiering, er ingenting avklart.

— E39 fra Fjøsanger til Danmarksplass finnes ikke Nasjonal Transportplan 2006-2015. Kostnaden regner vi foreløpig til et sted bortimot én milliard kroner, og arbeidet blir komplisert. Husk at den enorme trafikken skal gå mest mulig uhindret samtidig med at vi bygger. Men med de trange rammer vi nå ser for videreføring av E39 gjennom Hordaland, er det ikke godt å si når nye Danmarksplass kan bli bygd, sier Olav Finne.

NY PLASS: Bybane, trær, brede fortau og en stor rundkjøring som innbyr til langsom trafikk er visjonen for nye Danmarksplass. Men når??? TEGNING: STATENS VEGVESEN.