Tallene viser at soknealternativet for øst-vest-trafikken fortsetter å vokse, og er nå blitt mer enn dobbel så stor som alternativet riksvei 7 over Hardangervidda.

På E 16 Filefjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er trafikkveksten etter åpningen av Lærdalstunnelen på mellom 35 og 40 prosent. På riksvei 7 over Hardangervidda er det nullvekst i fjor sammenliknet med trafikken «siste år før Lærdalstunnelen» ifølge Statens vegvesen sine tall.

Årsdøgntrafikken for soknealternativet øst-vest, fjellovergangene rv 50 Aurland— Hol og E 16 Filefjell/rv 52 Hemsedalsfjellet, var i fjor på til sammen 1658 kjøretøy. På rv 7 vidda var tilsvarende trafikk 818.

I fjor valgte 41 prosent flere trafikanter, i gjennomsnitt hvert døgn, å kjøre Filefjell enn i året 2000. Tilsvarende vekst i trafikken over Hemsedalsfjellet var 35 prosent, mens riksvei 7 over vidda hadde en ørliten pluss på 1,3 prosent i årsdøgntrafikk i 2002 sammenliknet med siste år før åpningen av Lærdalstunnelen.