Denne uken dirigerer politiet i krysset mellom Arefjordsvegen og Skjergardsvegen, riksvei 555, på Sotra.

— Jeg hadde ikke trodd at det skulle få så stor effekt. Til nå har det gått bedre enn ventet. Vårt inntrykk er at trafikken glir bedre på hovedveien og at det er mindre trafikk i Arefjordsvegen. Sjelden har vi fått så mange smil og positive meldinger, sier politioverbetjent Helge Stave.

- En vegg av tåke

Trafikken og køen over Sotrabrua er stor hverdager mellom 07.15 og 08.15. I forkant var politiet usikre på effekten av dirigeringen av to grunner.

For det første fordi veiarbeidet som pågår i Drotningsvik, uansett ville lage køer. For det andre hvilken virkning dette ville ha på rundkjøringene ved Straume. Det siste har gått bra.

Tirsdag var vi ute og filmet trafikken på Skjergardsvegen mellom 06.30 og 08.45 (se fortfilm i toppen av artikkelen).

— Mandag gikk det bra. Tirsdag var trafikken mer stillestående, men det skyldes den ekstreme tåken. I tillegg var det noen problemer med veibelysningen i Drotningsvik. Det var som å kjøre inn i en vegg av tåke, sier Stave.

Ulemper for noen

Det er satt opp et informasjonskilt som skal begrense gjennomkjøringen på Arefjordsvegen.

Vegvesenet har trafikktellere i Arefjordsvegen og på Sotrabrua. Resultatene vil gi et grunnlag for å vurdere dette opp mot en normaluke. Politiet avslutter sin dirigering på fredag.

— Når kapasiteten på veien er sprengt vil alle endringer i trafikkatferden få konsekvenser. Endringer i Arefjordskrysset vil være fordel for noen, men en ulempe for andre, sier Stave.

Dersom en nekter folk som kjører vestover å svinge ned i Arefjordsvegen, vil dette mellom annet føre til lenger kjørevei for dem som jobber der eller skal levere i barnehagen.

Tilbake til gamle synder?

- Hva skjer videre?

— Resultatene fra denne uken vil gi Fjell kommune og Statens vegvesen bedre grunnlag for å bestemme hvilke tiltak som skal gjennomføres, sier Stave.

Trafikkmålingene både på Sotrabrua og i Arefjordsvegen fortsetter. Det gjøres mellom annet for å sjekke om folk glir tilbake til gamle synder med gjennomkjøring i Arefjordsvegen.

Politiet vil gjennomføre en ny uke med trafikkregulering i Arefjordskrysset, i løpet av de nærmeste ukene.

Er du like fornøyd som politiet?

BER PENT: Informasjonskiltet i Arefjordsvegen ber bilistene ikke bruke denne veien til gjennomkjøring.
Erik Ask