– Forskjellene er uakseptable, slår en utredningsgruppe under Riksadvokaten fast.

Blir du tatt i 90 kilometer i timen i en 60-kilometers sone i Larvik kan prisen å betale raskt bli opp mot 12.000 kroner. Samtidig kan en person gjøre akkurat samme overtredelse i Østfold og slippe unna med 4.000 kroner mindre.

En utredningsgruppe under Riksadvokaten har gjennomgått trafikksaker i samtlige 27 politidistrikter og konklusjonen er klar: – Forskjellene er uakseptable fordi avgjørelsene regelmessig bryter med prinsippet om rettsliket, fastslår utredningsgruppen.

Verst er det for yrkessjåførene. Hvis de glemmer å merke farlig last kan bøtene variere fra 3.500 kroner til 8.000 kroner. Kjører de 6,5 timer uten pause, kan de bli bøtelagt fra 2.500 kroner til 8.000 kroner, alt ut ifra hvor i Norge de blir stoppet, skriver Aftenposten.

– En av grunnpilarene i Norge er likhet for loven. Det er rett og slett urettferdig, sier Tormod Bakke, leder av utredningsgruppen og politimester i Hedmark politidistrikt.

Gruppen foreslår nå nye retningslinjer i form av et nasjonalt påtaledirektiv.

– Vi håper å fjerne skjønnsmessige vurderinger. Målet er at 90 prosent av sakene skal gjennomføres innen de nye retningslinjene, sier Bakke.

Hva synes du om forskjellene? Diskutér saken her.