På det verste ble Eidsvågstunnelen stengt og trafikken dirigert en flere mil lang omvei om Arna.

Høyspentleding i veibanen

— Hvorfor var det nødvendig å gjøre dette veiarbeidet akkurat da?

— Vi måtte stenge høyre felt i bompengeringen fordi det var en feil på en høyspentledning til BKK, som ligger i veibanen, distriktsleder Gunnar Kråkenes ved Statens vegvesen til bt.no.

— Men hvorfor måtte dette gjøres i en helg med sol, kjempeutfart og hjemmekamp for Brann?

— Arbeidet var avtalt med en entreprenør hyrt inn av BKK og lagt til lørdag ettermiddag og planlagt ferdig før mandag kl. 06.00. Normalt er dette den tiden med minst trafikk. Folk stopper opp når de må endre kjøremønster litt, men likevel er det klart vi ser at det i ettertid ikke var lurt å gjennomføre stengningen slik det ble gjort, medgir Kråkenes.

— Innringere sier at bare en av tre bommer i bompengeringen var åpen?

— Det er ikke i samsvar med avtalt oppdrag. Bare en av tre skulle være stengt, sier Kråkenes.

Politiet burde vært varslet

— Veiarbeidet kom helt overraskende på oss. Vaktsjefen måtte ta ordinære mannskaper som skulle på andre oppdrag til å hjelpe til med veidirigering etter at korkene oppstod, opplyser avdelingssjef Arvid Ask ved Hordaland politidistrikt til bt.no.

— Det oppstår raskt farlige situasjoner når det er varmt og folk blir sittende i stillestående kø inne i tunneler. Det er en del som har angst i tunneler. Det er også de som prøver å snu for å komme ut av tunnelen, sier Ask.

Arvid Ask mener en her burde forutsett at det kunne bli trafikkproblemer og at de som var ansvarlig for arbeidet burde ha hyrt inn politimannskaper som kunne tatt seg av dirigeringen fra arbeidet startet.