Dette skjer samtidig med at Bergen kommune lover 1000 nye barnehageplasser.

— Kommunens behandling av Bergens Barneasyl er kritikkverdig. Vi søkte om å bli kommunal barnehage i 1999. Under bydelsomleggingen kom søknaden bort og vi måtte levere ny. Fremdeles foreligger ikke noe svar. Vi klarte så vidt å utbetale lønningene sist måned, sier styrer Bente Borgen oppbrakt.

Nekter å heve satsene

1. november feirer barnehagen 160 års jubileum. Det gjør den til landets nest eldste. Men fremtiden er uviss. Borgen frykter barnehagens 57 plasser og for jobben til de 20 ansatte.

Bakgrunnen for det økonomiske vanføret er at Bergens Barneasyl nekter å heve sine satser, slik andre private barnehager har måttet gjøre etter at den kommunale støtten opphørte. Frem til år 2000 mottok barnehagen kommunalt tilskudd på lik linje med de kommunale barnehagene. Da dette opphørte, fortsatte Bergens Barneasyl likevel å drive etter kommunens satser.

— Vi nekter å heve foreldrebetalingen, fordi vi vil bevare den profilen vi alltid har hatt, nemlig å være et tilbud til familier i alle samfunnslag. Vi vil strekke oss langt for å unngå å heve satsene, presiserer Borgen.

— Det er mot vårt prinsipp. Vi vil ikke være en elitebarnehage.

Kommunalt sommel

Bergens Barneasyl har siden starten hatt tradisjon for at arbeidsdagen ikke avsluttes når døren låses for natten. De ansatte tilbyr ordninger med å hente og bringe enkelte barn, og flere fungerer som besøkshjem for de barna som trenger et sted å være i helgene.

— Tør Bergen kommune egentlig å se på at vi må legge ned? Er dette veien å gå dersom kommunens mål er 1500 nye barnehageplasser de neste tre årene, spør Borgen, som er lei av å vente på en avklaring.

Sammen med foreldrerepresentant Nils Henrik Nilsen fra stiftelsens driftsstyre vil hun ta initiativ til et møte med representanter fra Bergen kommune.

Har spesialkompetanse

— Ønsket er at politikerne skal se at dette er noe mer enn en vanlig barnehage. Det er en fredet historisk bygning der personalet yter utover det vanlige. Vi har dessuten spesialkompetanse innen barnevernsarbeid og fysisk funksjonshemmede barn.

Spesialinstitusjoner anbefaler ofte å søke barna inn hos oss. Vi har gode resultater å vise til.

— Hvilke konsekvenser vil en eventuell nedleggelse få?

— Det er vanskelig å måle ringvirkningen i kroner og øre. Utenom tapet av 20 arbeidsplasser og 57 barnehageplasser ligger det mye skjult sosialt arbeid her, vektlegger Bente Borgen.

— Hvis vi skal kunne sikre våre ansatte og barnehageplassene til neste år, må vi ha et svar fra Bergen kommune snarest.

FRYKTER FREMTIDEN: Barnehagestyrer Bente Borgen (bak) i privatdrevne Bergens Barneasyl frykter at byens eldste barnehage må legge ned hvis ikke Bergen kommune sier ja til å la den bli kommunal. Foran leser Grethe Johannessen for Isak Voll (3). Bak fra venstre lytter Karoline Ibsen Nilsen (4), Maria Ask (4) og Herman Grov Kjærsrud (4).
FOTO: HELGE SUNDE