Men først må 34 år gamle Tove Brandvik slåst med sju mannlege listetoppar om veljarane sin gunst. Den rykande ferske meiningsmålinga for Lindås syner at det skal halda hardt. Tove og partiet hennar, Arbeidarpartiet, går attende, medan Framstegspartiet meir gjer eit tigersprang framover.

Tove Brandvik skal med andre ord få meir enn nok å hengja fingrane i dei siste vekene før valet om ho vil overta partikollega Odd Tøsdal sin plass på ordførarkontoret i Knarvik.

— Det vert ein tøff kamp, men vi er budde til å ta han. Laurdag har vi valkampopning i Knarvik. Denne meiningsmålinga viser oss tydeleg kva slag utfordring vi står overfor, seier Tove Brandvik til Bergens Tidende.

Kan slå Helland

Dersom Tove Brandvik greier utfordringa, vil ho jamvel ha slått Bergens-ordførar Kristian Helland i politisk snøggstart. Helland kom frå varamannsplass direkte i ordførarstolen. Tove Brandvik er verken kommunestyremedlem eller varakvinne.

Likevel var ho fyrstevalet til Arbeidarpartiet då det vart klårt at sitjande ordførar, Odd Tøsdal, ville gje seg med kommunepolitikken.

— Eg har knapt vore innom kommunestyresalen. Men eg hadde ikkje teke imot tilbodet om å vera listetopp, dersom dei hadde spurt mange før meg og fått nei. Det gjev styrke å vita at utnemninga av meg til listetopp ikkje var ei naudløysing, seier 34-åringen, som med ein gong avslører at talemålet ikkje er meisla ut på strilelandet.

Frå Levanger til Lindås

Tove Brandvik er frå Levanger i Nord-Trøndelag. Men nokre år i Leirfjord i Nordland har ho og fått med seg, slik at det jammen ikkje lett å avgjera om det er nordlandsk eller trøndersk vi høyrer. Ho er diplomøkonom frå BI, og er for tida senterleiar ved Lindås Senter. Tove Brandvik har alt mange år bak som seg som aktiv medlem i Lindås Arbeidarparti.

Ein medfødd muskelsjukdom har gjort at Tove Brandvik i ca. 10 år har vore avhengig av rullestol.

— Men eg er i stand til å ta meg fram til fots så sant det er flatt, og eg har noko å halda meg i; ein vegg, eit bord eller ein stol, forklarar Tove medan ho går bort til kjøkenkroken på senterkontoret og set på kaffien.

Ho køyrer og spesialtilpassa bil, og reknar ikkje med at det skal by på særlege vanskar dersom ho må dagpendla til kommunehuset i Knarvik etter valet. I heimen i Kålåsfeltet har ho mannen Atle, Renate på 9 og Christian på 11 år.

— Vi har snakka saman om dette. Eg er sjølvsagt klår over at det vert lange dagar og at mange helgar også vil gå med. Er du ordførar, så er du det døgnet rundt, seier Tove Brandvik.

Konkurranseutsetjing

— I denne valperioden har Arbeidarpartiet ordføraren, og Høgre varaordføraren. I tillegg har Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti vore med i eit breitt fleirtal i mange saker. Kva slags valkamp kan det verta av slikt?

— For Arbeidarpartiet er det særleg spørsmålet om konkurranseutsetjing som skil oss frå partia på høgresida. Det er snakk om å få meir att for pengane. Men private firma skal ha overskot, og det må koma på toppen av det kommunen tek. Då trur eg ikkje det er så mykje å henta når til dømes 90 prosent av kostnadene i eldreomsorga går til løner, seier Tove Brandvik, som kjenner omsorgssektoren betre enn dei fleste av hennar politiske rivalar. Ho er i dag leiar for råd for funksjonshemma i Lindås kommune og har vore aktiv i Foreningen for muskelsjuke.

Skrekkscenario

Eit skrekkscenario for Tove Brandvik er at staten gjev kommunane like dårlege økonomiske vilkår neste år som i år.

— Det er det verste som kan skje. Då vert kommunestyret redusert til eit organ som berre utfører lovpålagde oppgåver. Dersom vi kjem dit at vi i eldreomsorga berre skal utføra det vi etter lova er pålagt å gjera, kjem vi langt under det eg vil kalla eit verdig nivå.

— Kan ikkje innføring av eigedomsskatt betra kommunen sin økonomi?

- Jau, men eg meiner vi ikkje bør gjera det. Det vil råka svært mange eldre som har bygt hus i søndre del av kommunen medan det framleis var små og landlege krinsar. Dessutan vil det råka handelsstanden og mange småbedrifter som har lite å gå på, seier Tove Brandvik.

TØFF UTFORDRING: Tove Brandvik er rullestolbrukar. Det hindrar henne ikkje i å utfordra mannemakta i Lindås kommunestyre.
FOTO: TOER