Totalreform AS, som etter avtale med Bergen kommune drifter Fisketorget og Mathallen, har i dag varslet Bergen kommune om at de sier opp avtalen.

— Vi er ikke fornøyd med måten kommunen har kommet oss i møte. Det er derfor vi nå går til dette skrittet. Vi har hele tiden vært løsningsorienterte. Det har ikke kommunen vært, sier Anders Bjerke, administrerende direktør i Totalreform til Bergens Tidende.

Les hele pressemeldingen her:

Den 13. oktober fortalte Totalreform i et møte med Bergen kommune at oppsigelse kunne bli aktuelt dersom man ikke kom frem til en avtale om bedre økonomiske rammebetingelser for aktørene på Fisketorget.

— Fisketorget er både en kulturinstitusjon og en viktig handelsplass midt i Bergens hjerte. Bergen kommune hadde en visjon for Fisketorget som reflekterer denne rollen, og den ønsket vi å være med på å realisere. Det utgangspunktet og de rammebetingelsene kommunen har gitt oss gjør det imidlertid umulig å få en bærekraftig virksomhet på torget. Mathallen har bygningstekniske mangler som ikke samsvarer med formålet og konseptuelt stemmer det dessverre ikke, sier han.

Selskapet viser til at oppsigelse har vært underliggende helt siden reforhandlingen startet med kommunen i fjor.

Tapt åtte millioner

Totalreform mener de hittil har tapt over 8 millioner kroner på kontrakten med Bergen kommune. Manglene ved Mathallen har ført til ekstraordinært høye kostnader, og leietagere har ikke klart å betale sine andeler av felleskostnadene.

— Leietagerne evner ikke å dekke de kostandene de etter avtalene med så vel kommunen som med leietagere er berettiget til å kreve dekket av dem. Hver måned gir nye underskudd. En samlet leietakergruppe har påvist at felleskostnadene er for høye i forhold til de omsetningsvolumene som kan oppnås gjennom året, sier Bjerke.

Så langt mener Bjerke at Bergen kommune har overført det meste av risikoen på Totalreform alene, også for forhold som ikke stemte med forutsetningene for avtalene, og som normalt er huseieres ansvar.

— Det er vanskelig å forutse at leietakere ikke hadde betalingsevne eller at konseptideen i Mathallen ikke var god nok da vi skrev under kontrakten.

— Vi mener vi er urettmessig skadelidende i denne saken. Det er heller ikke rett at vi som privataktør skal finansiere Fisketorget.

Bjerke sier det har vært en utfordrende periode for Totalreform.

— Vi har forsøkt å gjøre våre økonomiske beregninger på hvordan fremtiden på Torget ville bli, men vi kan ikke se at at vi får noe positivt bidrag i denne kontrakten fremover. Og når vi heller ikke kommer noen vei med kommunen, er det ingen vei utenom.

12 måneders oppsigelse

Totalreform fremholder at selskapet ved flere anledninger har tatt opp problemene med Bergen kommune som eier av Fisketorget og Mathallen.

— Dessverre har kommunen avvist forslag som kunne fått ned kostnadene for leietakerne og gjort prosjektet bærekraftig. Det skjedde senest i et møte den 13. oktober med den ansvarlige byråden, Helge Stormoen. Det var også her vi varslet at oppsigelse kunne bli aktuelt, sier Bjerke.

Leiekontrakten mellom Totalreform og kommunen åpner for oppsigelse av avtalen dersom partene ikke lykkes i å reforhandle vilkårene. I utgangspunktet er oppsigelsestiden på 12 måneder.

— Vi vil ha et møte med kommunen om dette og se hva de tenker om oppsigelsestiden. Men vi er innstlit på å opprettholde våre forpliktelser ut den perioden.

Fikk beskjed via pressen

Fredag ettermiddag har byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) fått beskjed via media om at Totalreform trekker seg fra kontrakten.

— Vi konstaterer at de velger å trekke seg fra kontrakten ved å gå gjennom media, i stedet for å snakke direkte med motparten.

Smith-Sivertsen regner med at de kommer til å møtes på mandag som planlagt.

— På meg virker det som om de nå forsøker å posisjonere seg i den diskusjonen som vil oppstå rundt dette.

Byrådslederen stiller seg positiv til mulighetene det gir at Totalreform trekker seg

— Totalreform har åpenbart ikke fått til driften. Det at de trekker seg fra kontrakten, gir oss en mulighet til å gå gjennom driften av Fisketorget og finne nye løsninger, sier Smith-Sivertsen.

Klokken fire sendte kommunen ut en pressemeldiing der de skriver at Bergen kommune er blitt varslet om at Totalreform sier opp avtalen om drift av torget gjennom media i dag.

— Det var berammet et møte mellom Bergen kommune og Totalreform mandag 17. november. Bergen kommune legger til grunn at dette møtet finner sted, skriver de.

- Kommer ikke som noe sjokk

Daglig leder i Fjellskål Fisketorget AS, Kenneth Fjellskål, visste ingenting om oppsigelsen når Bergens Tidende ringer fredag ettermiddag.

— Det er en av tingene vi har vært redd for. At de stikker med halen mellom beina. Men jeg ble ikke overrasket, og det kommer ikke som et sjokk på meg. Det har ligget i kortene at enten Totalreform eller kommunen kom til å si opp kontrakten, sier Fjellskål.

— Det var uventet, men fornuftig. Det er en umulig oppgave for Totatalrefom å drifte det bygget på en forsvarlig måte. Leietakerne hadde hatt nok penger hvis det hadde vært normale rammebetingelser, sier fiskehandler Tom Rørnes og legger til:

— Nå er det viktig at vi som leietaker og eiere kommer til en fornuftig dialog snarest mulig for å se på hva som skal skje videre. Det er også avgjørende at eieren nå hører på oss som jobber på Torget.

Administrerende direktør i Totalreform mener det må en del endringer til for å få Torget til å fungere.

— Det må et riktig kostnadsnivå til der inne, og så må man se for seg endringer i konseptet. Man må ha et større mangfold for å øke omsetningen, sier Anders Bjerke.

BT kommer tilbake med mer.