Regnet har i lengre tid glimret med sitt fravær, også på Vestlandet. Tørkeperioden har ført til økt skog— og lyngbrannfare, og dertil økt brannberedskap.

Lørdag ettermiddag meldte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at de satt inn et ekstra brannhelikopter på grunn av overhengende fare for brann. Tidligere på dagen førte en brann i en nedlagt skole i Sveio til at det tok fyr i terrenget rundt. 20 hus ble evakuert.

Bergen brannvesen innførte totalforbud mot bruk av ild utendørs tirsdag 28. januar. Men nå som regnet atter en gang skyller over Bergen, blir totalforbudet mot bruk av ild utendørs opphevet i Bergen- og Samnanger kommune.

«Med bakgrunn i endret værsituasjon og i prognosene fra Meterologisk institutt oppheves forbudet mot bruk av ild utendørs med virkning fra i dag søndag 2. februar

Forbudet oppheves, risikoen for gressbrann er redusert.Totalforbudet mot bruk av ild utendørs oppheves. Den endrete værsituasjonen med større mengder nedbør, samt værprognoser fremover, utgjør bakgrunnen for avgjørelsen.», skriver brannvesenet i en pressemelding.

— Nå er det igjen opp til den enkelte å vurdere risikoen for brann ved bruk av ild ute, sier brannsjef Johnny Breivik.