Forvirringen ble total etter gårsdagens oppslag i Bergens Tidende. Avisen presenterte utskrifter fra Geovitenskapelig institutt ved Universitetet i Bergen som viste tre kraftige grunntreff akkurat i det tidsrommet man hadde fått oppgitt at «Rocknes» gikk på grunn. Målingene ble gjort fra 16.32.20 og utslagene varte i femti sekunder.

Fire minutt feil

Klokkeslettene stemte veldig godt med loggen til Bergen radio. De fortalte at første nødmelding kom inn klokken 16.34.12 og at båten kantret 16.36.

Så kom Rogaland Radio på banen. De hadde registrert grunnstøtingen fire minutter tidligere. Dermed ble teorien om at skjelvmålingene stammet fra grunnstøtingen usikre.

— Vi har stilt klokken tilbake fire minutter etter opplysninger vi har fått fra Rogaland Radio, opplyser Reidar Thommassen ved Bergen Radio til BT.

Problemet er bare at nå såes det tvil om klokkene i Rogaland også.

To minutter feil

Hovedredningssentralen på Sola, som holder til i samme lokale som Rogaland Radio, forteller at de har registrert nødmeldingen klokken 16.30.

— Men nå har vi opplysninger som tyder på at vår klokke har gått to minutter for sent, uttalte redningsleder Ben Wikøren på Sola til BT i går kveld.

Legger man det til grunn, kom den første nødmeldingen klokken 16.32, akkurat samtidig med den første skjelvmålingen hos Universitetet i Bergen. Dermed blir en grunnstøting igjen sannsynlig.

Senere på kvelden i går opplyste en annen redningsleder på Sola, Eric Willassen, at det er Rogaland Radios klokkeslett som er notert i loggen på Hovedredningssentralen.

— Og Rogaland Radios klokke går rett. Meldingen kom 16.30, sier Willassen.

På universitetet vet man ikke hva man skal tro. Det eneste de er sikre på der, er at deres målinger er korrekte, og at det første skjelvet kom klokken 16.32.20.

Ekspertene på universitetet har vanskelig for å tro at det er lasten fra skipet som har skapt de kraftige skjelvene.

— Vi har diskutert om skjelvene kan stamme fra da lasten raste fra båten. Kom det ut av båten som en samlet masse, er det mulig, men fortsatt er vi tvilende til det. Men det blir litt gjetning fordi det er mange forhold som spiller inn. Blant annet hvor dypt det er på stedet, sier professor Jens Havsskov.