Nordahl seier til avisa strilen at dette er eit svært negativt signal ovanfor dei unge som vurderer eller er i ferd med å ta ei fagutdanning.

Tøsdal kan på si side berre beklaga at Lindås på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen såg seg nøydde til å stryka posten frå budsjettet.