UT AV SKOGEN: Sånn så torvhuset ut da vegvesenet hadde fjernet skogen rundt det i 2012.
Paul S. Amundsen

Med musikk, kaker og tale fra ordfører Trude Drevland ble grunnsteinen til torvhuset lagt torsdag. I stedet for å ende sine dager som pyntemur i en rundkjøring, blir torvhuset nå gjenreist.— Jeg regner med at murene vil være oppe i løpet av et par måneder, sier Marianne Herfindal Johannessen, leder i Åsane Historielag.

Det var historielaget som tok affære da de hørte at vegvesenet hadde tenkt å fjerne det gamle torvhuset og bruke steinen i den nye rundkjøringen ved Vågsbotn.

— Dette er en gladsak, men det er jo en samtidig en kriseløsning. Uten initiativet fra historielaget ville steienene endt opp i rundkjøringen.

Steinsalg reddet torvhuset

Løsningen ble å demontere torvhuset og flytte det slik at det ikke kom i veien for E39. For å få penger til gjenreisningen begynte historielaget å selge steinene i torvhuset.Ifølge Johannessen skjer gjenoppbyggingen i overkant av 10 meter fra der torvhuset opprinnelig sto.

— Vi har fått inn rundt 150.000 kroner ved å selge stein. Det er ikke verst når man selger stein ikke folk kan få med seg en gang, sier Johannessen.

— Det å selge stein på Vestlandet er jo like mye galskap som å skulle selge torsk i Lofoten, sa Drevland i sin tale.

RETT VED VEIEN: Når torvhuset står ferdig vil det bli godt synlig fra den nye veien.
Eirik Brekke

De som har vært med på å redde torvhuset ved å kjøpe stein, vil få navnene sine på en informasjonstavle som skal settes opp ved bygget.— De som har bidratt er alt fra privatpersoner, organisasjoner, foreninger og lag til politiske partier, næringsliv og Vinskvetten.

I tillegg har de fått tilsagn om 100.000 kroner fra Norsk kulturminnefond, 35.000 fra Hordaland Fylkeskommune og 15.000 fra Bergens Riksmålsforenings Fond.

Mangler fortsatt penger

Torvhuset er bygget i tradisjonell byggeskikk fra Nordhordland og Åsane i en tid da trevirke var mangelvare. Da ble gjerne hele husgavler, gjerder og torvhus bygget i stein.Torvhuset i Åsane hadde én kortvegg og én langvegg bygget i stein, mens resten var grindverk og brakekledning.

— Gjenreisningen av muren er estimert til å koste 315.000 kroner, så der er vi nesten i mål med finansieringen. Ellers trenger vi jo også penger til treverket, torv til taket og til å få laget informasjonstavle, sier Johannesen.

Muren var helt intakt

PLUKKET NED: Her var tørrmurerne Inger Myking og Berit Bruvik i ferd med å ta ned torvhuset.
Tor Høvik

Da vegvesenet fant torvhuset i arbeidet med å rydde skog til ny vei, var det bare muren som sto igjen.— Muren var helt intakt og hadde ingen skader, så det var litt trist å plukke den fra hverandre, sier tørrmurer Berit Bruvik.

Bruvik var ansvarlig for å ta ned torvhuset, og er sammen med tørrmurer Haakon Aase ansvarlig for gjenoppbyggingen.