Fredag var Europarådetstorturovervåkingskomite på inspeksjon i arresten i kjelleren på politihuset iBergen.

Fri adgang til institusjoner

På forhånd hadde Politidirektoratet sendt ut et brev til alle landetspolitimestre hvor de ble bedt om å forberede seg på besøket.

Komiteen har fri adgang tilalle institusjoner som praktiserer frihetsberøvelse, som fengsler,politiarrester og psykiatriske institusjoner.

Hensikten er å undersøke omfanger eller pasienter blir utsatt for umenneskelig eller nedverdigendebehandling. Besøket i Norge varte fra 18. til 27. mai.

Madrass og rene tepper

I brevet fraPolitidirektoratet blir det minnet om at alle som sitter i arresten skal hamadrass og rene tepper, og at de får mat til vanlige spisetider — inkludert ettmåltid med noe annet enn brødskiver.

«Videre viser vi til atkomiteen ved tidligere besøk har vært opptatt av metallringer i celleveggen,brukt til å binde fast arrestanter. Vi forutsetter at slike ringer er fjernet»,heter det i brevet fra assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Sitter for lenge

Komiteen har også flereganger påpekt at arrestanter sitter for lenge i norske politiarrester før deoverføres til vanlig fengselscelle.

Politimester Geir Gudmundseni Hordaland politidistrikt sier at det såvidt han vet ikke er metallringer icellene i arresten i Bergen.

— Besøket gikk greit, men jeghar ikke fått noen tilbakemelding ennå. Jeg har ikke forutsetning for å si omkomiteen har funnet forhold de mener bør forbedres.

- Hva synes du om å bliinspisert på denne måten?

— At noen utenfra ser på ossmed nye øyne, er bare positivt. Vi ønsker å være på trygg grunn når det gjelderhvordan vi driver arresten, sier Gudmundsen.

Komiteen vil ikke kommenteresine funn før den offisielle rapporten er sendt til norske myndigheter.

INSPEKSJON: Fredag var Europarådets torturovervåkingskomite på inspeksjon i arresten i kjelleren på politihuset i Bergen. Dette arkivbildet er fra en av glattcellene.
TOR HØVIK