Det viser en fersk, landsdekkende undersøkelse fra Sosial— og helsedirektoratet.

— Voksne som selv er forsiktige og bevisste i sin omgang med alkohol, får barn som også er det. Fuktige voksenkulturer sette fuktige avtrykk i barna. Der det drikkes mye blant voksne, drikkes det mer blant ungdom, sier undervisningssjef Arne Klyve ved Bergensklinikkene.

Alkoholforbruket blant ungdom har stabilisert seg også på landsbasis. I første halvdel av 1990-tallet drakk ungdommer mellom 15 og 20 år gjennomsnittlig tre liter ren alkohol hvert år. I år 2000 hadde forbruket steget til omkring fem liter, og der har det stort sett holdt seg siden. En av fem ungdommer sier at de har vært så fulle at de har hatt problemer med å stå opp dagen etter, men andelen ungdommer som har drukket seg synlig beruset siste år, har gått ned fra 45,2 prosent i 1996 til 38,6 prosent i 2006.

Fire av ti har vært stupfulle

Svært mange unge mellom 15 og 17 år har drukket seg så fulle at de har fått fysiske problemer, viser en undersøkelse Synnovate MMI har utført på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet.

I undersøkelsen rapporterer ungdommene også at:

  • 60 prosent har vært fulle
  • 42 prosent har vært så fulle at de har kastet opp
  • 40 prosent har vært så fulle at de har hatt problemer med å stå oppreist
  • 20 prosent har vært så fulle at de har hatt problemer med å stå opp dagen etter.

I tillegg svarer en tredel av de mindreårige ungdommene at de har drukket så mye at de ikke husker hva de gjorde kvelden før.