Tjuvraddene var trolig ikke bare tørste, de var nok øltørste. Mineralvannet i kjelleren fikk stå i fred, men en 50 liters dunk med øl grabbet de med seg i nattens mulm og mørke.