Fra torsdag 5. januar kan man igjen svinge inn Strandkaien også fra sør. Kommer du kjørende bortover Småstrandgaten og svinger ned mot Fisketorget, har det ikke vært mulig å svinge inn til venstre utover Strandkaien på lenge, lenge.

Den 15. desember, ble Strandkaien gjenåpnet for trafikk, men da bare med innkjøring fra nord.

Busser fra 16 . januar

Mye skal koordineres før kjøremønsteret på Strandkaien blir som før opprustningen.

I tiden etter åpningen 15. desember er det arbeidet med å gjøre ferdig veisystemet i Småstrandgaten.

— Selv om alle typer kjøretøy fra denne dagen kan svinge inn Strandkaien fra sør, vil ikke kollektivtrafikken ta i bruk holdeplassene før 16. januar.

— Tiden fra 5. januar og frem til bussene igjen begynner å trafikkere Strandkaien skal Statens vegvesen bruke til å finjustere lyskrysset ved Torget/Småstrandgaten, melder prosjektleder Marit Eidsnes Rogne i en melding.

Ny asfalt

Fasene på lysreguleringen er grovt tilpasset når krysset tas i bruk, men fagfolkene har behov for å sjekke ut hvordan systemet fungerer med fullt trafikkgrunnlag.

— Jobben til fagfolkene på lysregulering er å optimalisere fasene, slik at trafikken glir best mulig, sier Rogne.

Daglig passerer rundt 15. 000 kjøretøy gjennom krysset.

Til våren vil også Småstrandgaten få nytt asfaltdekke.

STRANDKAIEN: Gravearbeidene på Strandkaien er så godt som ferdig.
PÅL ENGESÆTER