Mathallen på Torget holdes fortsatt stengt som følge av rotteplager. Etter at det er gjennomført flere befaringer i og rundt hallen, er det planlagt en rekke tiltak for å forhindre at rotter kan ta seg inn i bygget, skriver Totalreform i en pressemelding.

Vil åpne så fort som mulig

— Flere av disse er iverksatt og andre forbedringer vil bli gjennomført så snart som praktisk mulig. Målet er å få gjenåpnet Mathallen i nær fremtid, og det skal skje i samråd med Mattilsynet, melder Totalreform.

Det er Totalreform som iverksatte stengning av Mathallen på mandag. I etterkant er det gjennomført befaringer med blant andre Bergen kommune som er byggets eier og med Mattilsynet.

Beklager

— Vi beklager de ulemper stengningen medfører både for leietakerne i Mathallen og for deres kunder, og vi arbeider intenst for å kunne gjenåpne hallen. Det skjer så snart vi er trygge på forholdene rundt hygiene og matvaresikkerhet, og her vil vi støtte oss til ekspertisen i Matvaretilsynet, sier Anders Bjerke, administrerende direktør i Totalreform.

Totalreform har utvidet avtalen med Kram Skadedyrskontroll. Bistanden derfra er forsterket med blant annet økt tilstedeværelse og utsetting av flere feller. I tillegg har det vært en omfattende gjennomgang og opprydning i alle mulige skjulesteder i bygget, og det er ikke funnet bol for hverken rotter eller andre skadedyr. Renholdsrutiner er ytterligere innskjerpet, og leietakerne i Mathallen har bidratt svært konstruktivt i håndteringen av den vanskelige situasjonen, går det frem av pressemeldingen.