— Alt sprengningsarbeidet er utført. I løpet av februar er vi også ferdig med betongarbeidet, forteller byggeleder Odd Arve Sandven i ingeniørfirmaet Fylkesnes. Sammen med prosjektleder Arne Halvorsen og senioringeniør Asle Aasen viser han oss rundt i fjellets veier og haller.

Imponerende syn

Et imponerende syn møter oss inne i foten av Ulriken like ved demningen til Svartediket. Store fjellhaller på størrelse med Klostergarasjen er sprengt ut, i alt 118.000 kubikkmeter. Nå bygges rentvannsbasseng og prosessanlegg opp. 15 millioner liter drikkevann av første klasse skal bassenget romme.

Inntakstunnelen 20 meter under Svartediket var risikoarbeidet. Også det klarte entreprenøren, NCC Construction, helt etter planen. Alt nå er hovedinntaksrøret på 32 meters dyp på plass. Der vi står ved sikkerhetsproppen 20 meter under vannspeilet i Svartediket er det helt tørt. Bare en eneste dråpe observerer vi. Den faller selvsagt midt på notatblokken vår.

Hallen for prosessanlegget er storslått med en høyde på nærmere 30 meter. Akkurat nå bygges seks store filtre på hver sin side av hovedgaten her inne. Store rom fylles med antrasitt, marmor, grus og sand for å sikre skikkelig rensing.

20.000 dyser

Nå, før anlegget fylles med vann, får vi se noe interessant. I bunnet av hvert filter finnes utallige små dyser, 20.000 totalt. Alle er skrudd inn for hånd med nøyaktig presisjon. Når anlegges skal rengjøres, blåses vann inn gjennom akkurat disse dysene og sikrer at filtrene blir spylt rene.

— For oss i Bergen kommune er det selvsagt hyggelig at arbeidet er i rute. Første mars begynner selve rørarbeidet, Hele anlegge skal stå klart til bruk neste sommer, forsikrer Arne Halvorsen.

Det store 900 millimeter inntaksrøret er alt på plass. Nå skal anleggsarbeiderne skru utallige små og store rør sammen med ulike pumpesystem som sikrer at vannet sendes dit det skal.

Så mange minuttene ville det ikke ta å gå den to kilometer lange tunnelen fra Svartediket til Landås. Nå nøyer vi oss med noen hundre meter og skuer videre inn i mørket. Her kommer Haukeland vannbasseng, også det på 30 millioner liter vann.

Klarere og bedre vann

— Det nye vannbehandlingsanlegget sikrer sentrum og også byen for øvrig langt klarere og bedre vann. Samtidig kan vi, om noe skulle skje, lettere omdirigere vannet til andre deler av byen, opplyser Halvorsen.

Det nye prosessanlegget har en produksjonskapasitet på opp mot 80.000 kubikkmeter i døgnet. Anlegget ved Svartediket og Haukelands-bassenget koster totalt 299 millioner kroner.

Barneparken skal tilbake til sin gamle plass når det nye anlegget settes i drift. Der barneparken i dag holder til, like ved demningen, skal det anlegges parkeringsplass for 16 biler. De er beregnet på alle de som vil benytte turterrenget ved Svartediksvannet.

NYE VEIER: Inne i fjellet er det mulig å gå helt til Landås.
EIRIK BREKKE
PÅ PLASS: Den nye hovedledningen fra Svartediket på 900 millimeter i diameter er alt koblet til. Fra venstre Asle Aasen, Arne Halvorsen og Odd Arve Sandven.
EIRIK BREKKE
STORT: Prosjektleder Arne Halvorsen blir liten i det store prosessanlegget.
EIRIK BREKKE