Øyenvitner meldte om at det kom røyk fra loftet fra bolighuset i Tjernveien.

Da brannvesenets røykdykkere tok seg inn i huset, viset det seg at røyken skyldtes tørrkoking.

Branntilløpet ble slukket før det fikk dramatiske følger.