Sjøboden fra 1700-tallet er i sterkt forfall, og eierne har bedt om omregulering for å kunne restaurere boden. Flertallet vil også la eieren utvide småbåthavnen ved sjøboden.

BOLIGER: "Tørrfiskkatedralen" blir til boliger.