• I 1979 endte middeltemperaturen på 6,4 grader, en tidel over 2010.
  • 1919, 1922 og 1923 var også kalde år med middeltemperaturer på 6,3 og 6,4 grader.
  • Men vi må helt tilbake til 1915 for å finne et år som har vært definitivt kaldere. Da registrerte man en middeltemperatur på 5,9 grader ved Fredriksberg. Det er også rekord i Bergen sentrum.