— Kostnadene for bygging av tørrdokken kan komme til å øke med opp mot 25 prosent, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til et forbløffet storting i går.

Strøm-Erichsen opplyste at hun ble muntlig informert om kostnadssprekken torsdag, og at hun fant det riktig å informere Stortinget selv om hun ennå ikke har fått rapporten som redegjør for sprekken.

Usikkert om fjellarbeidene

Regjeringen Stoltenberg gikk i statsbudsjettet inn for bygging av tørrdokk med en beregnet kostnadsramme på 341 millioner kroner.

— Da regjeringen gikk inn for bygging av tørrdokk satte vi i gang med en kvalitetssikring. Rapporten er ennå ikke klar, men jeg vil komme tilbake til Stortinget med ytterligere informasjon på en egnet måte, varslet Strøm-Erichsen.

Hun forklarte at årsaken til kostnadssprekken er «større usikkerhet knyttet til kostnadene for fjellarbeidene».

— Det vil bli vurdert alternativer som å bygge den utenfor fjellanlegget, sa forsvarsministeren, og understreket at det vil bli jobbet med kostnadsreduserende tiltak for den omstridte tørrdokken ved Haakonsvern.

Hun minnet om at det er en løpende anbuds- og vedståelsesfrist som går ut 31. desember. Samtidig pekte hun på at de nye fregattene vil legge beslag på mer enn 50 prosent av kapasiteten ved tørrdokken.

Hamret løs

Strøm-Erichsen slapp nyheten om kostnadssprekken helt på tampen av sitt innlegg i debatten om neste års forsvarsbudsjett. Flere av opposisjonspartiene er sterkt kritiske til byggingen. Det gjelder særlig Fremskrittspartiet.

To av partiets representanter i Stortingets forsvarskomité, Per Roar Bredvold og Per Ove Width, benyttet anledning til å hamre løs på hele prosjektet.

Bredvold mente bygging av tørrdokken «ikke er forsvarlig bruk av forsvarets penger».

Width varslet at «siste ord ikke er sagt i denne saken». Han ser ikke bort fra at kostnadssprekken vil bli på mer enn 25 prosent.

Lederen av forsvarskomiteen, Jan Petersen (H), ville at Strøm-Erichsen skulle svare på om regjeringen holder muligheten åpen for at tørrdokken likevel ikke blir realisert, eller om det er regjeringens holdning at den skal bygges, «koste hva den koste vil».

Det svarte ikke Anne-Grete Strøm-Erichsen på, bortsett fra å gjenta at Stortinget vil bli informert på et senere tidspunkt.

HÅVARD BJELLAND