— Jeg jobber intenst for å finne ut hvordan vi kan gjøre noe med denne dokken, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Den rød-grønne regjeringen arbeider nå frenetisk med å sette sitt stempel på statsbudsjettet, som Bondevik-regjeringen la frem 14. oktober. Den såkalte tilleggsproposisjonen skal legges frem 10. november, og innen den tid må all tautrekking internt i den nye regjeringen være tilbakelagt.

- Stor utfordring

På forsvarssiden skaper byggingen av ny tørrdokk på Haakonsvern mye hodebry for den nye flertallsregjeringen.

— Det er ingen tvil om at tørrdokken er en av de største utfordringene vi har på forsvarssiden, sier stortingsrepresentant Alf Ivar Samuelsen (Sp) fra Nordland.

Samuelsen er medlem av Utenrikskomiteen i Stortinget, men ”skygger” i tillegg Forsvarskomiteen, ettersom Sp ikke har et eget medlem i denne komiteen.

Den avgåtte Bondevik-regjeringen ønsker seg som kjent ikke ny dokk på Haakonsvern. Det gjør heller ikke SV.

— Vi har ikke snudd når det gjelder tørrdokken. Vår motstand står fast, sier stortingsrepresentant Bjørn Jacobsen (SV) fra Møre og Romsdal.

Arbeiderpartiet har derimot kjempet for dokken i flere år, mens Senterpartiet nå er i tenkeboksen. Så sent som i vår støttet partiet planene om ny dokk. Men det var før anbudsrunden gjorde det klart at dokken ville koste minst 314 millioner kroner - nesten 50 millioner kroner mer enn først antatt.

— Ettersom tørrdokken er blitt atskillig dyrere enn antatt, og at prislappen nå er på over 300 millioner kroner, er vi nødt til å se grundig på hvilke muligheter vi har. Om det blir å realisere den, skyve den ut i tid, eller om vi må være så brutale at vi sier nei, har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Samuelsen (Sp).

- Ikke tatt en beslutning

Torsdag og fredag denne uken hadde SV-, Sp- og Ap-medlemmene i forsvarskomiteen i Stortinget et såkalt utvidet fraksjonsmøte. Der deltok også forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

— Jeg har orientert om utfordringene i denne forbindelse, og orientert om hvordan situasjonen er. Det er ikke tatt noen beslutninger, presiserer hun overfor Bergens Tidende.

— Men jeg jobber nå intenst med å finne ut hva vi kan gjøre med denne dokken, legger hun til.

Strøm-Erichsen påpeker at den største hovedutfordringen er det store økonomiske etterslepet i Forsvaret.

— I forhold til forsvarsforliket, og alt som skulle gjennomføres i forbindelse med omstruktureringer og omstillinger, har vi allerede et etterslep på 0,9 milliarder. Da sier det seg selv at det er noe som ikke går i hop, sier Strøm-Erichsen.

— Er du fortsatt sikker på at Ap-løsningen, om ny tørrdokk på Haakonsvern, er den beste?

— Det er det jeg holder på å jobbe med nå. Dette er en sak som har pågått i mange år, og det er mange ting som har skjedd underveis. Men jeg vil ikke kommentere dette mer nå, før jeg har satt meg grundigere inn i saken. Det ber jeg om forståelse for, svarer Strøm-Erichsen.

HODEBRY: Tautrekkingen om ny tørrdokk på Haakonsvern skaper hodebry for den ferske forsvarsministeren Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).
Håvard Bjelland