— Jeg har opplysninger om at det pågår lobbyvirksomhet som trenerer den byggeprosessen vi trodde var i god gang, sier lederen i verkstedsklubben på Haakonsvern, Tor Rasmussen.

Opplysningene gjør ham urolig. Hvis den nye stordokken ikke blir bygget, betyr det at 170 sivile arbeidsplasser over tid vil forsvinne derfra.

— Ikke bare det. Jeg oppfatter også en ny og større dokk på Haakonsvern som industrielt viktig for hele Bergens-regionen, sier Tor Rasmussen.

Tautrekking og dobbeltspill

I to-tre år har det vært en intens politisk tautrekking om hvor Forsvarets store tørrdokk bør ligge. Dokken skal ta imot Kysteskadrens nye, store fregatter, og kystvaktskipet «Svalbard», men ved ledig kapasitet også ta sivile oppdrag.

Mjellem & Karlsen-gruppen så på prosjektet som en konkurrent, og la frem egne planer om et tilsvarende anlegg på Hanøytangen på Askøy. Tidligere statsråd Grete Knudsen ble engasjert av de nye eierne. På et sentralstyremøte i Ap gikk hun imot planene om dokkutvidelse på Haakonsvern, uten å orientere om sine bindinger til Carl Fredrik Seim & Co. Knudsens dobbeltspill vakte oppsikt både i og utenfor Ap-kretser.

Tvang regjeringen i kne

Hordaland Ap sto ellers samlet, og kjempet hardt for å få partiet sentralt til å gå inn for dokkutvidelsen. Ap tvang for ett år siden regjeringspartiene med på et forlik om forsvarsbudsjettet, der en slik utvidelse inngikk.

— Da trodde vi at saken var avgjort, og at 170 arbeidsplasser var reddet, sier klubbleder Tor Rasmussen.

I sommer begynte uroen å melde seg. Forprosjektet ble overlevert Forsvarsdepartementet og godkjent. Men samtidig fikk verkstedsklubben på Haakonsvern nyss om at tidligere Mjellem & Karlsen-direktør Paal Martens fremdeles gjorde sine hoser grønne. Nå er han engasjert av Kleven-gruppen, og har overfor Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) presentert et dokkalternativ knyttet til ett av Kleven-gruppens verft.

«Ikke avsatt penger»

Klubbleder Tor Rasmussen kontaktet deretter sjefen for FLO, Erik Hernes, og ba om svar på hvor dokkspørsmålet står. Hernes svarer at det ikke er avsatt penger til byggingen av ny dokk, og at Forsvarsdepartementet derfor må avgjøre hvilke andre prosjekter som må vike.

«Som en del av denne vurderingen kan det inngå en evaluering av om det finnes andre samarbeidsalternativer. For eksempel kan det jo vurderes et privat-offentlig samarbeid for å få til prosjektet», skriver FLO-sjefen i sitt svar til Verkstedsklubben på Haakonsvern.

— Er det rart vi er urolige, spør Tor Rasmussen.

Prosjektarbeid stanset

— Ut fra den informasjonen jeg sitter med, og svaret fra FLO-sjef Erik Hernes, kan det se ut som om Forsvarsdepartementet ikke vil følge opp Stortingets vedtak. Andre alternativer blir nå vurdert. Jeg har en mistanke om at hele saken blir trenert til høstens budsjettbehandling, sier klubblederen.

Han viser også til at et sivilt firma har fått i oppdrag å utarbeide detaljbeskrivelser og tekniske spesifikasjoner for anbudsutsendelse. Arbeidet skulle påbegynnes 6. august, men er stanset.

— Det er åpenbart at noen ikke vil at tørrdokken på Haakonsvern skal utvides, sier Rasmussen.

«Illojalt»

— Vedtaket om en slik utvidelse er lovlig, politisk fattet. Det grenser til illojalitet når noen nå prøver å undergrave det. Jeg kan ikke forstå at det er anledning til å gjøre noe annet enn det Stortinget har bestemt, sier Tor Rasmussen.

Kostnadene til ny fjelldokk er anslått til 235 millioner kroner. NATO har under vurdering å skyte inn midler, slik at dokken også kan ta imot fartøyer fra forsvarsalliansens flåte. Byggestart var satt til neste år, med ferdigstillelse 2006.