Opplysningen om dette slo ned som en liten bombe i Stortingets debatt om neste års forsvarsbudsjett fredag. Det var forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) som sto for detonasjonen.

I en ellers stort sett fredelig forsvarsdebatt, ble den nye tørrdokken, som opprinnelig var beregnet å koste 314 millioner kroner, et stridstema.

Dyrere Forsvarsministeren opplyste til forbauselse for Stortinget at mye tyder på at kostnadene vil komme til å øke med 25 prosent. Hun fikk selv først vite dette torsdag, men mente det var riktig å informere Stortinget om det allerede nå.

– Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med saken når det foreligger en endelig rapport, lovet hun.

Årsaken til prisøkningen er blant annet dyrere fjellarbeider enn først antatt. Statsråden sa at en løsning er å vurdere andre alternativer enn å bygge dokken i et fjellanlegg. Den nye dokken er først og fremst beregnet på vedlikehold av de nye fregattene som bygges i Spania.

Ikke forsvarlig

Opposisjonen mener at bygging av ny tørrdokk er uforsvarlig bruk av Forsvarets penger.

– Det er uklok bruk av penger som går ut over andre investeringer. Det er ren lokalpolitikk i forsvarsministerens egen valgkrets, sa forsvarskomiteens leder Jan Petersen (H).

Hans partifelle Elisabeth Aspaker fulgte opp.

– Bygging av tørrdokken betyr at LOs interesser går foran forsvarsinteresser, påsto hun.

Signe Øye (Ap) avviste at byggingen er noe regjeringen gjør for å være hyggelige mot forsvarsministeren og LO. Hun viste til at Høyre tidligere har støttet byggingen av ny dokk.