I skjerpende retning har Bergen tingrett lagt vekt på at 32-åringen:

fikk flere til å ta opp forbrukslån med høy rente for så å gi henne pengene.

påførte en rekke unge mennesker hun visste var i etableringsfasen og med dårlig råd, betydelige økonomiske problemer.

brukte sin MS-syke bror som påskudd for å lure penger av folk. Dette synes retten er «spesielt klanderverdig».

ble domfelt for bedrageri i 1999, og fikk da samfunnstjeneste.

bedrog folk på den arbeidsplassen hun sonet sin samfunnsstraff.

Kvinnen har forklart at hun hadde betydelige lån hos private utlånere, og at noen av disse pusjet torpedoer på henne. Hun har også vist frem trusselbrev, som skrifteksperter tror hun ikke har skrevet selv.

Retten har likevel ikke sett dette som formildende. Heller ikke at hun har funnet seg ny jobb eller at hun har en datter er tillagt særlig vekt.

— Hun synes straffen er veldig streng, siden alt er gjort ubetinget. Hun kommer til å anke straffeutmålingen, sier hennes advokat Grethe Gullhaug.

Gullvåg mener retten burde lagt større vekt på formildende omstendigheter.