To uker etter at Bergen kommune og beboerne i rasrammede Hatlestad Terrasse tilsynelatende ble enige om en avtale, er det igjen full usikkerhet om hva som skjer med de 16 rekkehusene.

I går ble det kjent at en av beboerne likevel ikke godtar avtalen.

— Vi trodde vi hadde en avtale med alle 16, men dessverre viser det seg at vi ikke har det, sier informasjonsdirektør i Bergen kommune, Robert Rastad.

En for alle, alle for en

Etter raset i Hatlestad Terrasse tilbød kommunen å overta 16 boliger. Tilbudet var utformet slik at alle måtte akseptere, ellers kunne ikke husene rives til fordel for ny vei forbi rasstedet

For to uker siden ble det kjent at samtlige hadde sagt ja, selv om to av dem følte seg presset til aksept. I går skar det seg likevel.

Stridens kjerne er hvem som skal få forsikringspengene etter at kommunen overtar boligene. En av beboerne, Sigmund Lærum, mener at forsikringsoppgjøret må tilfalle ham som en del av prisen kommunen betaler.

Boligene i Hatlestad er vurdert av to takstmenn. En oppnevnt av kommunen og en av beboerne. Tilbudet er grovt sett gjennomsnittet av de to takstene.

— Vi mener vi betaler markedspris for boligene, sier Robert Rastad.

— Skammelig tilbud

Det er en versjon som beboeren, Sigmund Lærum, bestrider på det sterkeste. - Jeg har ikke fått markedspris. Det tilbudet avviste jeg som et skammelig bud. Det var etter at jeg sa nei at jeg ble innkalt til forhandlinger. Vi aksepterte det nye budet i kroner og øre - men i den tilstand huset står i dag. Det bekreftet Monica Mæland i møtet. Men nå vil de springe fra avtalen, hevder Lærum.

Byrådsleder Monica Mæland benekter denne historien. Hun er oppgitt og provosert over Lærums handlemåte.

— Vi ville aldri gått med på at han skulle beholde forsikringspengene. Vi har hele tiden vært opptatt av å likebehandle alle. Lærum bringer nå plutselig inn et helt nytt forhold, og vi mener han dermed bryter avtalen, sier hun.

Truer med rettssak

Sigmund Lærum og hans advokat vil nå bringe saken inn for retten.

  • Når jeg ikke kan forholde meg til de øverste lederne i kommunen, får retten ta avgjørelsen. Jeg har selvsagt vært i kontakt med forsikringsselskapet mitt og har fått fri rettshjelp til å kjøre saken. Det er ikke penger det går på. Det er en prinsippsak. For meg har begeret rent over. Nå gidder jeg ikke dille mer, sier Lærum.

Byrådslederen sier hun ser frem til en eventuell rettssak.

— Det er han hjertelig velkommen til. Jeg vet at vi har strukket oss mye lenger enn vi har forpliktelse til. Min bekymring er ikke Lærum, men 11 andre familier som i to uker har levd i tro at denne saken var løst. Jeg er redd de skal begynne å bekymre seg for fremtiden, sier hun.

Mye usikkerhet

Hva som skjer nå, er helt i det blå. En mulighet er at kommunen likevel ikke kjøper husene, men i stedet bruker penger på å rassikre skråningen. Det vil bli en langt billigere løsning for kommunen.

— Men jeg vet at mange ikke ønsker å flytte tilbake. Derfor må vi bruke energien vår på å finne en god løsning for dem som godtok tilbudet vårt, sier Mæland, og fortsetter:

— Men akkurat nå er det veldig mye usikkerhet. Vi begynner med blanke ark igjen på mandag.