– Vi ble sjokkert da vi hørte hvor mange årsverk som rammes på så kort tid, sier hovedtillitsvalgt Tore Nielsen ved Toro-fabrikken i Arna.

Selv om susen av produksjonsutstyret og lukten av posesuppe brer seg i lokalene som på en hvilken som helst annen ettermiddag var det likevel ikke business as usual for de 300 Toro-ansatte i går.

– De reagerte med vantro da de fikk beskjeden. Det vil nok ta litt tid før det synker inn, sier Nielsen som har jobbet ved fabrikken i 31 år.

– Kjempet for bedre tid

Matvarekonsernet Rieber & Søn – som eier Toro – har i en årrekke slitt med fallende lønnsomhet i forhold til mange av sine konkurrenter.

For å snu skuten, lanserte Rieber i mars et effektiviseringsprogram som innebærer at de skal spare 400 millioner kroner årlig innen 2012. Nå rammer dette også Toro-fabrikken i Arna.

– Vi var innforstått med at det kunne føre til oppsigelser, men fikk sjokk da vi fikk vite omfanget, sier Nielsen.

Allerede før nyttår står 50 uten jobb.

Hovedtillitsvalgt Mari-Ann Nielsen reagerer på den korte tidshorisonten.

– Vi har kjempet for å få forlenge nedbemanningsprosessen til ut 2011, slik at flere kunne slutte ved naturlig avgang. Det ville gjort prosessen mindre smertefull, men det har vi altså ikke fått gehør for hos ledelsen.

– Vanskelig tid å miste jobben

Hvilke femti årsverk som skal kuttes er ennå ikke avgjort. Arbeidet med utvelgelsen starter neste uke, i løpet av høsten skal avgjørelsene være tatt og ved nyttår skal prosessen være fullendt. Nedbemanningen vil bestå av tre hovedelementer:

  • AFP med gavepensjon.
  • Sluttpakker kombinert med aktiv bistand og coaching mot ny jobb.
  • Studiestipend.– Det er ekstra utfordrende å miste jobben midt i en finanskrise med økende arbeidsledighet, sier Nielsen.

De 50 årsverkene som rammes er alle i produksjonslinjen.

– Vi er misfornøyd med at det kun kuttes i produksjonsansatte og ikke i administrasjonen.

– Tøffe samtaler

Personalsjef Liv-Anne Raa forteller at de har hatt en konstruktiv dialog med de ansatte.

– Men det har vært tøffe samtaler, det ligger i kortene i en situasjon som dette. Reaksjonene er som forventet, noen blir stille, andre reagerer med sinne, sier hun.

– 50 ansatte er mange mennesker, det er et stort omfang, men samtidig er dette noe vi må gjøre for å sikre arbeidsplassen til de resterende, sier fabrikksjef Atle Tvedt Pedersen ved Toro-fabrikken.

Raa forteller at det er 20 ansatte som er i målgruppen for å kunne gå av med AFP-pensjon. De ansatte som mister jobben vil få tre måneder betalt oppsigelsestid hvor de kan bruke tiden på jobbsøkerkurs og få hjelp fra et innleid konsulentfirma.

– Hovedfokuset er å hjelpe de ansatte til å komme i nytt arbeid raskest mulig, sier Pedersen.

Tilbyr coaching

I tillegg vil de bli tilbudt noe månedslønner i sluttlønn avhengig av alder og ansiennitet. Selv for de med høyest ansiennitet og alder vil det ikke beløpe seg til mer enn 8–10 månedslønner totalt.

Informasjonsdirektør Geir Mikalsen har store håp for prosessen Toro-fabrikken i Arna nå skal gjennom:

– Målet er at fabrikken skal opp i verdensklasse når det gjelder effektivitet, sier han.

Mikalsen forteller at finanskrisen ikke er årsaken til oppsigelsene.

– De første initiativene til prosjektet ble tatt på slutten av 2007, så tiltakene har egentlig ingen sammenheng med finanskrisen. Samtidig har nok finanskrisen i enda større grad tydeliggjort behovet for effektivisering.

Han forteller at det ikke var aktuelt å kutte i administrasjonen.

– Årsaken til det er at fokuset nå er på hvordan vi skal øke effektiviteten i fabrikkene, å kutte i administrasjonen er ikke et tema i denne sammenheng.

I tillegg til Arna, har Rieber også sett på effektiviteten ved sin fabrikk i Praha. Det er nå klart at 40 årsverk vil bli overflødige ved den tsjekkiske fabrikken som i dag har rundt 360 ansatte.

Tor Høvik
Tor Høvik
SIER OPP FEMTI: Gro Soltvedt (briller) og nestleder klubben: Mari-Ann Knutsen
Tor Høvik