– Vi bruker de ressursene som finnes. Det betyr at det folkelige vil være med og prege Bergen, for eksempel ved at frivillige organisasjoner kan ta en del av arbeidet innenfor helse— og omsorgssektoren, ikke bare offentlige og vanlige private aktører.

– Hvordan skal det gå til?

– Vi må tenke annerledes, private må gjøre mer enn i dag. Politikernes oppgave er å få vekk flaskehalsene i systemet, og vi må ha en effektiv kommuneadministrasjon som ser innbyggerne.

eirik brekke